ABDÜLAZİZ BAYINDIR ŞOK OLDU

  Abdülaziz Bayındır katıldığı bir programda: “Hapiste yatan varya,uçağı düşecek olmuşta Abdülkadir Geylani(ks)den himmet istemişte uçak sakinlemiş…Şimdi kurtarsın onu Abdülkadir Geylani’de görelim” demiş, Cübbeli Hoca da himmet istemeye devam edeceğini söylemişti.

   Cübbeli Hoca Allah’ın izni ve büyüklerin himmetiyle takdir edilen zamanda tahliye edildi, Abdülaziz Bayındır’da gördü. Bayındır’ın büyük bir şok geçirdiği muhakkak

   Tabiî ki Bayındır, bunu da himmete bağlamaz, bağlayamaz. Onların hali şu ayette bildirildiği gibidir: “Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir” derler” (Kamer 2)

   Kafirler tarih boyunca Peygamberleri inkar etmek maksadıyla: “Peygambersen bir mucize göster” derler, gördükleri karşısında hayrete düşer, tabi olacakları yerde inkarlarının ziyadeleştiği görülürdü.

   “Hadi çıkarsınlar da görelim” diyen Abdülaziz Bayındır muhakkak ki bu çıkışı zahiri sebepler ile yorumlar. Hatta der ki: “o halde neden bir yıl sonra çıktı”

   Biz bu kafaya daha önce sitemizden cevap vermiştik. Bunlar inkar edeyim derken, Allah dostunu ilahlık makamına yüceltirler. Halbuki biz bir Allah dostunun hatta Peygamberlerin yaratamayacağını, Allahu Teala istemez ise kendilerinin bile zarardan kurtulamayacağını biliyoruz. Yani Kuran ve sünnet bunu böyle gösteriyor.

   Çünkü Allahu Teala’nın en sevdiği kul ve O’ndan vahiy alan bir peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bile savaşta yaralanabiliyor. Allah’ın Kur’an’da övdüğü sahabeler bile esir düşebiliyor ve şehit edilebiliyor.

   Peygamber Efendimiz ve Ashabının ne sıkıntılar çektiğini düşünün. Taifte kanlar içinde kalan bir Peygamber… Her yerde yetişen Cebrail Aleyhisselam neden yardıma gelmemiş? Çünkü Allahu Teala böyle murad etmiş.

   Demek ki, bir şeyi eğer Allahu Teala murad eder ise o muhakkak tecelli edecektir. Ancak “iyya kena’budü” yü geçemeyen insanlar bu hakikatleri anlamaktan acizler.

NOT: VESİLE VE HİMMET İSTEME DELİLLERİNİ BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ…

CÜBBELİ HOCA CEVAP VERDİ

   Cübbeli Hocamız son gönderdiği mektubunda bu zihniyetteki insanlara cevap vermişti. İşte o bölüm:

   Gerçi geçen Perşembe gecesi Haber Türk’e çıkan Aziz Bayındır bana çatarak Hapiste yatan varya,uçağı düşecek olmuşta Abdülkadir Geylani(ks)den himmet istemişte uçak sakinlemiş…Şimdi kurtarsın onu Abdülkadir Geylani’de görelim dedi…Bende o zaman bunu hatırlayarak daha çok himmet istemeye başladım.İnanıyorum Abdükadir Geylniler k.s Ahmed Er Rıfailer,taki başta Rasulullah s.a.v efendimiz ve Onun şu an dünyadaki en büyük halifesi olduğuna inandığım yüce mürşidim Mahmut Efendi Hazretleri Allah u Teala nın izni ile beni kurtaracaklar.

Ama ben çıktığımda Aziz Bayndır’ı benim ilmi reddiyelerimden kim kurtaracak?

İlmi reddiyeler deyince şunu ifade edeyim ki bu kişinin o programda inkar ettiği mucize keramet şefat,tevessül yani yüzü suyuna Allah tan isteme ve evliyadan himmet isteme gibi konuları inşaallah çıkınca tek tek ele alıp,ayet ve hadislerden delillerle inşaallah ispat edeceğim.

Karşısına çıkan Fatih Çıtlak hoca efendi edebini bozmadan cevap vermeye çalıştı ama,Hasan Karakaya’nın bile deyinmeden duramadığı gibi,adamın kaba üslubu,iticiliği,ban küçüklüğümden beri Abdülkadiri Geylani himmet eder iyen Bediüzzaman hazretlerini yalancılıkla itham etmesi,tarikat ehli olup Rabıta yapan medet diye Resulullah s.a.v ‘i yahut bir veliyi aracı yapan yüzmilyonlarca müslümanı puta tapan müşriklerden sayması,müşrikler hakkında inen ayetleri müminlere yorması,Rasulullah s.a.v’dan dua almış Ebu Eyyub El Ensari gibi yüce bir sahabi için dahi ‘’Müslüman ölüp ölmediği bilinmez’’diyecek kadar ileri gitmesi,evliyanın kerameti haktır yazan Ehl-i Sünnet itikad metinlerini hurafelerle dolu olarak nitelemesi daha neler neler uydurması..gerçekten beni çok müteessir etti.

Buradan bütün tarikat ve cemaatlere sesleniyorum;

Ben televizyonlardan bu batıl görüşlere cevap verirken,tuttuğu boksörü desteklerken’’Vur Vur’’diyenler gibi’’Konuş hoca helal olsun’’diyordunuz;yahu bu adam mürşide bağlanan evliyaya ve kerametlerine inanan Rasulullah s.a.v’den ve velilerden şefaat,himmet isteyen topumuza hatta üstadlarımıza kafir diyor,yalancı diyor,ir hocanız yok mu şuna cevap verecek,hepiniz benim çıkmamı mı bekliyorsunuz?

‘’Ölüm pahasına Rus Generaline ayağa kalkmayan,Bu sarık ancak bu başla birlikte çıkar’’diyerek sarığını mahkemede bile çıkarmayan Sadık Kul Hoca Bediüzzaman Hazretleri hiç Abdülkadir-İ Geylani Bana hep himmet etti derken yalan söyler mi?

Bu adam acaba Bediüzzaan Hz.lerinin ve himmete inanan diğer dev ulemanın ilminin zerresine yetişebilirmi?

Tutturmuş İyyakenabudu ve iyya kenestain okuyup duruyor.

Yıllar önce efendi hazretlerimizin huzurunda ‘da aynı ayeti okuyordu.

Efendi hazretleri de ona Abdülkadir-i Geylani büyük velidir kendisi müridim. karada denizde nerede himmet isterse ona yetişirim buyuruyor.bu ona Allahın bir kerametidir.Keramet Haktır.herşeyi Rabbim yaratır ama dilediği kuluna tasarruf verir demişti.Ama bu kişi evliyaya hakaret ettiği için ayrılırken elini uzattığı halde mübarek ona elini bile vermedi.Efendi Hazretleri çok halim selim bir insandır.Ama Allah adına Allah dostları için gazaplanırsa da işte böyle hassastır..Neymiş efendim hadi şimdi Abdülkadiri geylani beni hapisten kurtarsınmış.Lafa bak.Sunucu hanım çok zeki Maşallah demesinmi ona;o zaan biride Allahtan bu kadar istedim olmadı o zaman odamı yok.ya işte Profesör olusun ama bir hanım susturur.Yani sen doğru dua edersen Allah kabul eder.Sen samimi mürid olursan evliya himmet eder.ne demişler şeyhim himmet diyene oğlum gayret derler.Demek ki ben adam olamadığım için himmet gecikiyor yoksa himmet istemek yanlış diye değil.Büyük Şâfi Fakihi imamı remliye bu soru sorulduğunda şeyhim medet demek eğer o şeyh gerçek bir eli ise caizdi.Çünkü bu evliyanın ruhlarına keramet olarak verilir.Ölmekle peygamberin mübüveti alınmadığı gibi velininde velayeti yok olmaz buyurmuştur Vehhabilerin bile kaynak kabul ettiği İbni kayyim er-ruh isimi ktabında..

Ebu Bekr-i sıdık (r.a) gibi külliyet sahibi ruhlar harbe katılır ve bir orduyu bozguna uğratabiliri demiştir.

İşine gelmeyince tabi bu adamlar ibni kayyimi de ,ibni teymiyeyi de tanımazlar,çünkü kıbleleri seyyar olduğundan nefislerinin keyfine uyarlar .ondan sonra birde ‘’yahu ben evliyayı inkar ediyorum ama bana bir şey olmuyor,niye çarpılmıyorum diyor. Hani adamın biri musa (a.s)a rabbinle konuşurken sor,bu kadar günah işliyorum niye hala belamı vermiyor demişte.musa (a.s)sorduğunda Mevla teala ‘’bunca zamandır ona ibadet zevki nasip etmiyorum bundan büyük bela mı olur buyurmuş ya.

Aynen öyle bir şey. Yahu Allah dostlarına inanmadan insanda nur olurmu.

Velileri bırak bir onlara inananların yüzlerine bak birde inkarcıların suratlarına bak.

Bir tarafın nurundan yüzüne bakılamıyor,diğer tarafın suratı kirpi gibi bakanları korkutuyor.

Anlayacağınız bu kafa Kur’anın ilk sayfasını geçememiş,Fatiha’da kalmış,onu da doğru anlamamış Ona baksan Allah tan başkasından yardım istenmez.

Evet yaratma anlamında istenmez ama aracılık olarak istenir.Maide Suresinin 35.ayetinde

Rabbim ‘’Vesile Arayın’’buyurmuyormu?

Bu adama göre kendisinden set yapmasını isteyenler Kehf Suresinin 95.ayetinde geçen sözünde;

‘’Bana güç kuvvetle yardım edin’’diyen Züklarneyn hazretleri kafir,Buhari de geçtiği üzere Safa Merve arasında İsmailoğluna su bulmak için koştururken Cibril’in knat sesini duyup da kendisini görmediği halde O na ‘’Ey sesin sahibi! Yardım edebileceksen hemen ğuvâs …yani yardım et diyen Hacer anamız kafir ,buna göre İmam-ı Nevevi gibi Şafii Meshebinin en büyük alimlerinden olan bir zatEzkar isimli kitabında Rasulullah S.a.V’in ‘’Sizin biriniz bir sahrada hayvanını kaybederse ve hayvan bağından kurtulup kaçmaya başlarsa

‘’Ey Allahın kulları durdurun desin…Çünkü Allahın yeryüzünde sizin görmediğiniz kulları vardır hadisi şerifini naklettikten sonra,ben bununla amel ettim ve ortada görünen hiçbirşey yokken kaçan hayvan yerine mıhlandı dediği için o koca imam-ı nevevi’yi kafir,Ona bunu öğreten Rasulullah s.a.v’i de müşrik,İbn-i Mace hadisinde zikredildiği üzere Rasulullah s.a.v Hz Ali’nin annesi Fatıma Binti Esedi gömerken Peygamberinin ve Benden önceki Nebilerinin Hakkı yani Hürmeti(Yeni dille yüzü suyu hürmeti)için senden isterim dediği için ayrıca Tirmizde geçiği üzere gözü açılması için dua isteyen zata ;

–Git abdest al sonra Ey Allah,Rahmet peygamberlerin vesilesi ile senden istiyorum.Ey Muhammed,senin vasıtanla Rabbime yöneliyorum.de diye dua öğrettiği için Ras.S.A.V şirke düşmüş,Haşa her hafta amcası Hamza r.a ‘ın kabrine gidip

-Ey hayırlar yapan sıkıntıları açan Hamza…diye seslendiği için yanlış yapmış,

Yemame vakasında yani Rasulullah s.a.v’in vefatından sonra harpte zorlanınca

-Ey Muhammed yetiş…diye bağıran tüm sahabe dinden çıkmış ki,bu rivayeti İbn-i Kesir naklediyor.Buhari’nin edebi Müfned kitabında nakledildiği üzereayağı uyuştuğunda çözülmesi için en sevdiği insanın adını söylemesi kendisine telkin edildiğinde

‘’Ya Muhammed’’dediği anda bağlardan kurtulmuş gibi rahatlayan,İbn-i Ömer,bir rivayet İbn-i Abbas gibi büyük sahabe hepsi yoldan çıkmış Haşa esas bu büyüklere sapıttı diyenin kendisi sapıtmış,neymiş;

Ölüden istenmezmiş,peki diriden istenir mi?

Ölüde diride bir şey yaratmadığına göre ne fark var?Esas diriden istenir diyen şirke düşer,çünkü dirinin bir şey yapmaya gücü var demesi olur.Oysa Allah yaratmasa dirinin de gücü olmaz.Yaratırsa ölünün ruhuna da bu gücü verebilir.Zaten esas insan ruhtur.Beden onun aletidir.

 

O zaman işi Allahın yaratması ve izni şartına bağlarsak ölü-diri ne fark eder,madem ölü duymaz görmez niye kabre gidip Rasulullah Sav Efendimiz selam veriyordu..Duymayan taşara selam veren gülünç duruma düşmez mi? Ayrıca Bakara süresinin 154. Ayeti kerimesinde ‘’Allah yolunda öldürülenlere ölü dememiz yasaklanmışken peygamberler ve Velilere nasıl ölü muamelesi yapılır.Hadi Hadis bilmiyorsun,Kurandamı okuyamadın.Ancak Fatiha okuyorsun onuda anlamıyorsun..neymiş şefaat yokmuş.Yahu Ayetel Kürside bile O’nun izni olmadan şefaat yok buyrulmasında izinle olacağını anlamıyor musun? Nerede bir dua geçen ayet bulsa hemen onu okuyor ve ‘’Allahtan başkasına dua edenler’’diye yanlış mana veriyor..Halbuki o gün kaynak verdiği Mütezile Tefsiri Keşşafa baksa bile görecek,oradaki dua ibadet anlamında kullanılıyor…Yani Allahı bırakıp başkalarına tapanlar şirkle itham ediliyor…Tarikat ehli ise Allahtan başkasına tapmaktan en çok sakınan insanlar.Ancak Allahın vesile arama emrine uyarak Allah dostlarına Allah için olan muhabbetlerini aracı yaparak Allahtan istiyorlar..Hiçbir müslümanın ben Allaha yaklaşmak için şeyhime ibadet ediyorum ediği duyulmuş mu?bunlar müşriklere nasıl benzetilir..oysa müşriklerin zümer süresinin 3. ayetinde Allaha yaklaşmak için putlara ibadet ettikleri yani taptıkları açıklanıyor.Hiç tapanla aracı yapan bir olur mu?Aracı yapan kişi Allahın vesile arayın emriyle bunu yapıyor..müşrik ise Allahtan gayrına tapmayın emrine rağmen tapıyor.Yani o kadar cahillik ki görülmemiş.O gece kerameti inkar ederken Fatih Çıtlak hocaya Kurandan delil sordu..Oda bilir ama keşke o an aklına gelseydi..Al-i İmran süresi 37. ayetinde’’Meryem valideye yazın kış,kışın yaz meyvesi geldiği ve dayısı Zekeriya (A.s.)ında buna şaşırdığı zikrediliyor.Kadından peygamber olmadığına göre bal gibi keramet işte..Ayrıca Neml süresi 40.ayet ‘’Âsaf isimli velinin belkısın yemendeki tahtını göz açıp kapamadan KüdüsteSüleyan (A.S.)yanına getirmeside var.Yani belli bir velinin kerametini inkar eden kafir olmasada mutlak manada kerameti inkar eden kişi bu ayetleri inkar ettiği için kafir olur..Gerçi bırak kerameti mucizeyi bile inkar ediyor..oysa Râd süresi 38 ayetinde ‘’ Allahın izni olmadan peygamberlerin mucize getiremeyeceği bildirilirken aslında şefaat gibi Alahın izniyle mucizenin varlığı ispat ediliyor..Ama anlayan kim..Anlamak için Profesör olmak yetmiyor biraz akıllı olmak icab ediyor..fatih hocanın o gece dediği gibi hocaefendi istanbulun fethi hadisini inkar eden kafir olmaz ama başka bir şey olur..Yani manyak olur..Çünkü istanbulun fethedildiği ortadayken nasıl inkar edilir..ne diyeyim..Ah br konuşabilsem.Satırlara sığmazki bu ilimler Ayrıca İsra süresinin 101. ayetinde rabbimiz Musa a.s.a mucize verdiğini beyan ediyor..Salih a.s ın devesinin kayadan çıktığı kaç ayette yer buluyor..Sormak lazım bu adama Ay onun parmak işaretiyemi yarılmış,Rabbimiz kamer süresinin ilk ayetinde ‘’Ay yarıldı’’buyuruyor yarılacak buyurmuyor..İbni mesud r.a hirayı Ayın iki parçası arasında gördüm diyor..Sahabe yalan mı söylüyor.Ebu cehiler bile bugünün bazı hocaları kadar Hakka münkir değildi..Hiç değilse bunu yapamadı diyerek gözlerini yalancı çıkarmadılarda büyüyle yaptı dediler..Onun için Efendi Hazretleri oruç fetvası için Müslüman doktora sorun derdik,şimdi ise fetva sorarken Müslüman hocaya sorun diyoruz buyuruyor..Anlayana ne hakimana söz değil mi?inşaAllah çıkarsam uzun konuşuruz.Çıkamasamda mektup göndermeye haftaya inşaAllah başlarım..İnşaAlah tahliye olursam Metris önüne beklerim…Dünyada buluşmak müyesser olmazsa İnşaAllah had sancağında buluşuruz..Havzu kevserde görüşürüz..Cenneti Âlada sohbet etme nimetine erişiriz..Rasulullah sav’in şefaatiyle şehitlerin velilerin,Efendi Hazretlerimizin Himmetleriyle hiç ayrılmamak üzere ebedi ikamet mahallinde buluşuruz.Rabbim müyesser eylesin,muvaffak eylesin..Bu gece ve yarın yapacağımız bütün dualarımızı şimdiden kabul eylesin.Amin amin bi hürmeti tâ hâ ve yasin ve bi hürmeti sirri süretil fatiha…

www.ihvanlar.net
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=0GoAf6liuAU?rel=0]

SEÇME VİDEO

ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI © 2015 YASAL UYARI: Sitemizde bulunan www.ihvanlar.net imzalı yazılardan alıntı yapılması halinde sitemiz kaynak belirtilmelidir.