Namazda Fatiha okumanın hükmü

delilleriyle-fikih   Hanefilere göre namazda Fatihayı okumak farzdır denilemez. (vaciptir) Delili ise “Kur’andan kolayına geleni okuyunuz” (Müzzemmil 20) ayetidir.

   Bize göre ayete, ayette bulunmayan bir hükmü ekleme, hükmünü kaldırmakla eşdeğerdir. Sonra kıraattan maksat dile ta’zimdir. Bu da Fatihayı veya başkasını okumakla fark etmez. Özetle, bir şeyin far olması ancak kesin bir delille sabit olur.

   Haber-i Vahid ise amel dilmesini gerektirir. Fatiha okumanın vacipliği de, haber-i vahidle belirlenmiştir.

   Haber-i Vahid: Mütevatir ve meşhur mertebesine ulaşmayan her devirde bir veya iki gibi sınırlı sayıdaki ravinin yine sınırlı sayıda raviden rivayet ettikleri hadistir.

El- Mebsut, İmam Serahsi

www.ihvanlar.net

VİDEO GALERİDEN…

ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI © 2015 YASAL UYARI: Sitemizde bulunan www.ihvanlar.net imzalı yazılardan alıntı yapılması halinde sitemiz kaynak belirtilmelidir.