Kur’an Yetmez mi? Diyenlere Kur’an’ın cevabı

   Tabiri caiz ise “çakallık” yapıp “Kur’an yetmez mi” diye soru soruyorlar. Siz “yetmez” derseniz kendilerince sizi Allah’ın kelamına dil uzatmakla itham edip haklı çıkacaklarını zannediyorlar. “Evet, yeter” derseniz yine haklı çıkmış sizi alt etmiş havalarına bürünüyorlar…

   İyi tamam da, Kur’an’ın kendisi yeterli olup olmadığı konusunda bize zaten açıklama yapıyor. Bizi devamlı Resule yönlendiriyor. Hükmüne, koyduğu harama, verdiği karara itaat edilmesini emrediyor. Tam aksine hiçbir yerinde “Resulü terkedin, anladığınız gibi din çıkarın, istediğiniz gibi yorumlayın” demiyor.

   O halde… Sadece Kur’an diyenler aslında Kur’an’a ihanet ediyor…

   Videodaki şu tespit de çok önemli: “Herkes Kur’an’ın mealine bakıp anladığı manayı din zannederse milyonlarca farklı İslam anlayışı ortaya çıkacaktır. İşte müsteşrik oryantalistlerin istediği de tam olarak budur.”

Video çalışmamız…

KUR’AN HER DEFASINDA PEYGAMBERE MÜRACAAT EDİN DER

   “Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nisa 65)

   “Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine ve Peygambere gelin” dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Nisa 61

   “(Onları) Apaçık deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kur’an’ı) indirdik ki, insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler, diye.” (Nahl/44)

   “Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Resulüne davet edildiklerinde, mü’minlerin sözü ancak ‘işittik ve itaat ettik’ demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.” (Nur 51)

   “Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab 36)

Resul size neyi verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının, Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr 7)

“Kim Resul’e itaat ederse gerçekte Allah’a itaat etmiş olur…” (Nisa 80)

“Allah’a ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız” (Al-i İmran 132)

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal 46)

“Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin ve işitir olduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin.” (Enfal 20)

KUR’AN YETER DİYENLER ALLAH’A SAVAŞ AÇTILAR

   Kur’an kıyamete kadar hükmü geçerli olan bir kitap olduğuna göre Resulünün’de ayetlerde “itaat edin” diye emredilen hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. Resulün hadis ve sünetine karşı çıkmak, devre dışı bırakmak bu hakikate aykırıdır.

   Allah, Resulünü “itaat ve isyanda” adının yanından ayırmadığı halde ayırmak, Allah’ın verdiği yetkileri yok saymak Kur’an’a ve Allah’a karşı savaş açmaktır…

www.ihvanlar.net

SEÇME VİDEO

2 Yorum

  1. İlmi idrak etmek. İlmi kalb anlamıyorsa cahilliktir. Sadece kitap ezberlemeyle olmaz. Mürşidleri idrak edemeyenlerde gitmiyor gereksiz görüyor. Halbuki Allah’a ulaştıran mürşidlerdir. Allah’a ulaştı mı o zaman Kur’an yeter. Sünnetlerin Kur’an’la bağlantılı olduğu görülür. Sünnet ayrı diyemez, sünnete uyduğunda Kur’an’a uymuş olduğunu bilir.
    İmamı Rabbani hazretleri: Cenabı Hak Nisa suresi sekseninci ayetinde, Muhammed aleyhisselama itaat etmenin kendisine itaat olduğunu bildiriyor. O halde Rasulallah aleyhissalatü vesselleme itaat edilmedikçe Allahu Teala’ya itaat edilmiş olmaz. Nisa suresinin 150.-151. ayetinde, Allah ve peygamberlerini inkar edenler, Allah’a inanıp peygamberine inanmamakla arasını ayırmak isterler ve:”Biz peygamberlerin bazısına inanır bazısını da inkar ederiz” diyerek bu ikisi arasında bir yol tutmak isterler. İşte bu kimseler gerçekten kafirdir. Biz kafirlere çok acı azaplar hazırladık. Allahu Teala’nın itaatını Resulünün itaatından ayrı bilmek doğru yoldan ayrılmaktır. Halleri doğru olan büyükler Resule itaatın Allah’a itaat olduğunu bilir.

  2. Kur’an yeter de bir şartla: Kur’an’ı Allah’ın görevlendirdiği veli-rasül, veli-mürşidin rehberliğinde öğrenmek şartıyla. Allah-u Teâlâ, Bakara-151 Âl-i İmrân-164 ve Cuma-2 ayetlerinde, Kur’an’ı öğretecek kişinin BİZİM İÇİMİZDEN ve BİZDEN birinin olması gerektiğini bildiriyor. Üstelik bu kişiyi bizzat Allah görevlendiriyor, akademik kurullar, insanlar değil. 15 kadar ilim tahsil etmiş olan, eğer yaşarken Allah’a ulaşmayı dilememişse, Kur’an âyetlerinden gâfil oluyor Yunus-7’ye göre.

Zaman aşımına uğramış

ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI © 2015 YASAL UYARI: Sitemizde bulunan www.ihvanlar.net imzalı yazılardan alıntı yapılması halinde sitemiz kaynak belirtilmelidir.