Devletleri çökerttiler Cemaatler de çökerse, her şey biter

“İşte son çeyrek asırdır bu İslâmî Ehl-i Sünnet omurga çökertilmeye çalışılıyor…

28 Şubat’tan 15 Temmuz’a gelen ve hâlen bütün şiddetiyle süren bu çökertme operasyonları, hem çok tehlikeli hem de iğrenç boyutlar kazandı…
İslâm tarihinde ilk defa İslâm’ın kurucu kaynakları tartışmaya açıldı, yıkılmaya çalışılıyor fütürsuzca…

Hadislere, mezheplere, İslâm’ın kurucu kaynaklarına karşı İslâm tarihinin hiç bir döneminde böylesine büyük bir saldırı olmadı.

Hadislere saldırı, Hz. Peygambere saldırının ön-aşamasıdır. Sırada Hz. Peygamber var. Sonra sıra Kur’ân’a gelecek…

Kurucu Kaynaklar, bir dinin kök’lerini oluşturur, gök ekini ruhköklerini.

‘EŞYANIN TABİATINA TERS’

“Köksüz ağaç meyve vermez. Soysuzlar, bize soylu bir gelecek vadedemez. Eşyanın tabiatına terstir bu.

Temel kaynaklar yıkılınca, tutunacak dal kalmaz: Kitleler, büyük çıkmaz sokağın eşiğine yuvarlanır…

Ortalığı nihilizm, deizm ve ateizm savrulmaları kaplar: Eğer kurucu temel kaynaklar çökerse, bu savrulmaların önünde kimse duramaz.

Tarih boyunca kurucu temel kaynaklarımızı koruyan ilim, irfan ve hikmet yolculukları oldu.

Medeniyet, kriz yaşamaya başlayınca, bütün dünyayı istila eden, sömürgeleştiren emperyalist Batı saldırısının da etkisiyle Devletler çökünce, Müslüman zihin, Müslümanca yaşama zemin’i ve hayata Müslüman duyarlıklarını, zevklerini, beğenilerini, duyuş ve düşünüş biçimlerini nakşeden Müslüman zaman’ı da buharlaştı, yok oldu. Sonuçta ilim, irfan ve hikmet yolculukları da tarih oldu, son buldu…

Yaşadığımız bu ikinci medeniyet krizinin somut en önemli sonuçlarından biri devletlerin çökmesi ve sömürgecilerin icat ettiği yapay, güdümlü devletlerin zuhur etmesi oldu.”

‘DEVLETLER ÇÖKTÜ AMA CEMAATLER ÇÖKMEDİ’

“Devletler çöktü ama cemaatler çökmedi; alttan alta hem sömürgecilere direnişi hem de dirilişi yeşertti.

Müslümanların bağımsız devletleri yok: Batı güdümlü diktatörlükler var ve Müslüman halkların burnundan getiriyorlar, Müslümanların tabiî kaynaklarını emperyalistlere peşkeş çekiyorlar…

Yeni direniş de, yeniden doğuş ve yenilenerek doğruluş da tabandan yani cemaatlerden gelecek…

Bunu çok iyi biliyor Batılı emperyalistler.

O yüzden Kadıyanîlik gibi, FETÖ gibi, bu kez İslâm’ı, içerden vuracak, küresel sisteme boyun eğdirecek, sahte cemaatler icat ettiler.

15 Temmuz bunun zirve noktasıdır. FETÖyle cemaatleri eşitleyip bütün cemaatleri önce devletten sonra hayattan uzaklaştırmak istiyorlar.

Onun için de önce İslâm’ın kurucu kaynaklarına saldırtıyorlar, sonra da Müslüman oluşumları birbirlerine saldırtacaklar…

Çok sinsi bir operasyon bu!”

‘ELİMİZDE SADECE CEMAATLER KALDI’

“Oysa elimizde sadece cemaatler kaldı.

Cemaatler de bu büyük medeniyet krizinden nasibini aldı.

İhale peşinde koşturan, siyasanın ve piyasanın peşinden koşturan STK’lara dönüştü ve ruhsuzlaştı, amacından sapmaya başladı…

Bütün bunların hepsi doğru.

Ama asıl görmemiz gereken ve görmekte zorlandığımızı gördüğüm ürpertici gerçek, cemaatlerin hedef tahtasına yatırılmasından geniş Müslüman kitlelerin tedirginlik duymamaları hatta memnun olduklarını söyleyebiliyor olmaları.

İşte bu felâket.

Büyük bir felâket bu.

Zokayı yuttuğumuzun göstergesi, ürpertici felâket.

Bu mesele en temel ve çetrefilli meselemiz olacak…

Hem kurucu temel kaynakların korunması hem cemaatlerin fitne-fesat tuzağına düşürülerek birbiriyle boğuşmasının önüne geçilmesi hem de cemaatlere operasyon çekilerek Müslümanların devletten bütünüyle temizlenmesi gibi üç temel hayatî meselemiz var üzerinde derinlemesine kafa yormamız gereken.

Son söz olarak uyarıyorum: Devletleri çökerttiler… Cemaatler de çökerse, her şey biter… Allah muhafaza.

Allah kardeşliğimizi bozmasın, tuzaklara karşı basiretimizi bağlamasın. Amin.”

Yusuf Kaplan – Yeni Şafak Gazetesi

4 Yorum

  1. hakan cagri cetin

    ALLAH AZZE VE CELLE RAZI OLSUN HOCAM.. iŞTE ŞiMDi ANLIYORMUSUNUZ, iNGiLiZ GÂVURU VE TÜM DiĞER GÂVURLAR VE iÇiMiZDEKi VATAN HAiNi SiYONiST MASON YALAKALARI, VATAN HAiNi PAŞALARLA iŞBiRLiĞi iÇiNDE, NEDEN iSLAM DEVLETi OLAN KOCA OSMANLIYI BiNBiR ÇEŞiT HAiNLiKLE TUZAKLARLA, YALANLARLA, KANCIKÇA, OYUNA GETiRiP YIKTIKLARINI VE HiLAFETi KALDIRIP, iLiM ÜNVERSTELERi OLAN VE GERÇEK EHLi SÜNNET ALiMLER YETiŞTiREN MEDRESELERi KAPATIP, ARAPÇA HARFLERi KALDIRIP, MÜBÂREK EVLiYALARIMIZI, GERÇEK ÂLiMLERiMiZi ASIP, HAPSEDiP, SÜRGÜNE GÖNDERiP, YERiNE KENDi SiSTEMLERi OLAN “LÂKLiĞi” NEDEN KURDUKLARINI VE GERÇEK MÜSLÜMANLARI HER TÜRLÜ ALGI OPERASYONLARI OLUŞTURARAK, YILLARDIR GERiCi DiYE, YOBAZ DiYE HiÇ DURMADAN, DiNLENMEDEN DEVAMLI KÖTÜLEDiKLERNi.. VE iŞTE BU YÜZDEN MALESEF iSLAM DiNiNiN “ŞEYHÜL iSLAM” GiBi “HiLAFET” GiBi GERÇEK KORUYUCARI OLMADIĞI iÇiN, GÂVURLARDA AMAÇLARINA 1923 DEN BU YANA ADIM ADIM, ÖNCE “KAMÂLiZM” LE SONRA “FETÖiZM” LE, KOMUNiZM LE, FAŞiZiMLE, ATEiZM LE, DARWiNiZMLE “A. OKTARiZM” LE, YAŞAR NURi, ZEKERiYA BEYAZ VE DiĞERLERiYLE AMAÇLARINA ULAŞARAK BAYAĞI BAŞARILI DA OLDULAR, MiLYONLARCA MÜSLMANLARI CEHENNEME SÜRÜKLEDiLER VE HALA DEVAM EDiYORLAR MALESEF!!!
    TEK ÇÂRE, “LÂiKLiK” PiSLiĞiNiN KALDIRILIP, “HiLÂFET” iN TEKRAR KURULMASI VE TÜM SAHTE ŞEYHLERiN, HOCALARIN ASILMASIDIR!!! ÖTE YANDAN MEDRESELERiN YENiDEN ÇOĞALTILMASI VE GERÇEK EHLi SÜNNET ALiMLERiN YETiŞTiRiLMESiDiR!!! BAŞKA HiÇBiR YOLU YOKTUR BU iŞiN !!!!!!!
    EN DOĞRUSUNU ALLAH CELLE CELÂLUHÛ BiLiR… VESSELÂM

  2. Bu fikirler doğru amma bunları YILLAR ÖNCE RAHMETLİ NECMETTİN ERBAKAN HOCAM yüzlerce defa dile getirdi. kale alan olmadı Rahmetli ERBAKAN HOCAM siyoynizm siyonizm, D-8,islam ortak para birimi ve islam nato su diye diye ahirete intikal eyledi ALLAH CELLE CELALÜHÜ GANİ GANİ RAHMET EYLESİN

  3. Evet ben de katılıyorum.Ben şunları da eklemek istiyorum:Maalesef cemaatleri alttan oyanlar da var.İyi niyetli veya kötü niyetli her ne sebeple olursa olsun dine bid’at sokan,İlmihali iyi bir şekilde öğrenmeyip bilip bilmeden fetva veren,cemaat muhabbetini ümmet muhabbettinin önüne geçiren,niyetini müslümanların birlik ve beraberliği doğrultusunda şekillendirmeyen,nerdeyse selam versen borçlu çıkacağın cemaat mensuplarını kastediyorum.Cemaatler düşmanı dışarda aramamalılar.Biraz kendilerine de bakıp, kenndilerine bir çekidüzen vermeliler.Öncelikle cemaat kardeşliğini değil ümmet kardeşliğini ön plana çıkarmalılar.Benim çevremdeki bazı kimseler de artık cemaatlere pek sıcak bakmıyor.Ben bunu çok yanlış buluyorum bu da yanlış.Ancak bu tarz düşünceler fetö olayından sonra patlak verdi.Çünkü bu cemaate çok güveniliyordu.Maalesef güvendiğimiz dağlara kar yağdı.Herkes ”Acaba yine aynı şeyler olur mu?” endişesine kapılıyor.Cemaatler elbetteki bu ülkenin sigortası,ama o sigortanın atmaması için gerekli önlemlerin alınması lazım.Iraktaki kadıyani tarikatinin çıkışını okudum.Ne kadar acı bir son.Hemen hemen aynısı fetö için geçerli.Cemaat mensuplarına öncelikle itikadi,ilmihal bilgileri verilmeli ki Kur’an ve sünnete uymayan bir şeyh gördüklerinde kesinlikle bu kişinin peşinden gitmesinler.Nasıl evin kapısını sonuna kadar aralayıp eve hırsızın girmesine kahrolmak boşunadır,aynı şekilde yapabileceklerini yapmayıp da onu ya da bunu suçlamanın bir anlamı yok bence.Dost acı söylermiş o nedenle söylediklerim yanlış anlaşılmasın,düşman sadece dışarda aranmasın.Bütün müslümanlar birbirlerinin iyiliğini istemeliler.Maalesef hepimiz yanlışlar yapıyoruz.

  4. Rabbim bu hakikatleri haykıran aydınları çoğaltsın

Zaman aşımına uğramış

ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI © 2015 YASAL UYARI: Sitemizde bulunan www.ihvanlar.net imzalı yazılardan alıntı yapılması halinde sitemiz kaynak belirtilmelidir.