1 Yorum

 1. Gıybet, ehl-i adavet ve hased ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtır.
  İzzet-i nefis sahibi, bu pis silâha tenezzül edip istimal etmez.
  Nasıl meşhur bir zât demiş:
  ﺍُﻛَﺒِّﺮُ ﻧَﻔْﺴِﻰ ﻋَﻦْ ﺟَﺰَﺍﺀٍ ﺑِﻐِﻴْﺒَﺔٍ ٭ ﻓَﻜُﻞُّ ﺍِﻏْﺘِﻴَﺎﺏٍ ﺟَﻬْﺪُ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻟَﻪُ ﺟَﻬْﺪٌ

  Yani: “Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum.
  Çünki gıybet; zaîf ve zelil ve aşağıların silâhıdır.”
  Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerahet edip darılacaktı.
  Eğer doğru dese, zâten gıybettir.
  Eğer yalan dese; hem gıybet, hem iftiradır.
  İki katlı çirkin bir günahtır. Gıybet, mahsus birkaç maddede caiz olabilir:
  Birisi:
  Şekva suretinde bir vazifedar adama der, tâ yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın.
  Birisi de:
  Bir adam onunla teşrik-i mesaî etmek ister.
  Senin ile meşveret eder.
  Sen de sırf maslahat için garazsız olarak, meşveretin hakkını eda etmek için desen: “Onun ile teşrik-i mesaî etme.
  Çünki zarar göreceksin.”
  Birisi de:
  Maksadı, tahkir ve teşhir değil; belki maksadı, tarif ve tanıttırmak için dese: “O topal ve serseri adam filan yere gitti.”
  Birisi de:
  O gıybet edilen adam fâsık-ı mütecahirdir.
  Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor; zulmü ile telezzüz ediyor, sıkılmayarak aşikâre bir surette işliyor.
  İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir.
  Yoksa gıybet, nasıl ateş odunu yer bitirir; gıybet dahi a’mal-i sâlihayı yer bitirir.
  Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi; o vakit
  ﺍَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟَﻨَﺎ ﻭَ ﻟِﻤَﻦِ ﺍﻏْﺘَﺒْﻨَﺎﻩُ

  demeli, sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse, “Beni helâl et” demeli.
  ﺍَﻟْﺒَﺎﻗِﻰ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺒَﺎﻗِﻰ

  Said Nursî

  (Yirmiikinci Mektub/Hâtime)

Zaman aşımına uğramış

ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI © 2015 YASAL UYARI: Sitemizde bulunan www.ihvanlar.net imzalı yazılardan alıntı yapılması halinde sitemiz kaynak belirtilmelidir.