İLİM İÇİN DİLENCİ KILIĞINA GİRDİ

 

Baki b. Mahled el- Endülüsi H.201 (M.817) senesinde doğmuştur. Hadis âlimlerinin büyüklerinden İmam Ahmed b. Hanbel (Rahmetullahi Aleyh) ile görüşüp ondan ilim almak gayesiyle Endülüs’ten Bağdat’a gitmiştir.

Diyor ki: Bağdat’a yaklaştığımda Ahmed b. Hanbel’in halkla görüşmesinin ve kendisinden ilim almanın yasaklandığını öğrendim. Evini sordum, gösterdiler. Kapsını vurdum, kapıyı açıp dışarı çıktı.
‘Ey imam! Ben bir yabancıyım. Bu memlekete ilk girişimdir. Hadis talebesiyim; sünneti topluyorum. Yolculuğum sadece senden ilim almak içindir.’’ Dedim.
‘Dikkat çekmeden içeri gir.’’ Dedi.
Girdikten sonra ‘nerelisin?’ diye sordu.
‘Mağripliyim’ dedim.
‘Afrikalı mı?’ dedi.
‘Endülüslüyüm, memleketimden Afrika’ya denizden geçiyorum’ dedim.

Bunun üzerine bana ‘yerin hakikaten uzak. Bana, senin gibilerin arzusunu yerine getirmekten daha hoş gelen bir şey yoktur. Ama senin de bildiğin bir sebepten dolayı sıkıntı içindeyim.’
‘Evet, sana doğru gelirken buraya yakın bir yerde öğrendim. Bu benim ilk gelişimdir. Ben buralarda tanınan birisi de değilim. Eğer izin verirsen dilenci kılığında gelir ve kapıda dilencilerin dediği gibi derim. Sende dışarı çıkarsın; her gün bir hadis bile rivayet etsen yeter.’ Dedim.

Bunun üzerine bana:‘Evet, ders halakalarına duyurmamak, hadis ehline bildirmemek şartıyla kabul’ dedi. Ben de ‘kabul ediyorum’ dedim.

Böylece elime bir değnek alıyor, başıma bir bez parçası sarıyor, kâğıdımı ve divitimi de yenime sokarak kapısına geldiğimde oradaki dilenciler gibi ‘Verin, Allah’u Teala size merhamet etsin!’ diye bağırıyordum.
O da dışarı çıkıp kapıyı kapatıyor ve bana iki, üç veya daha fazla hadis okuyordu. Bu şekilde ondan üç yüz kadar hadis yazdım.

PAYLAŞ
Etiketler