HAZRETİ EBUBEKİR (RADIYALLAHU ANH)

CENNETLE MÜJDELENENLER-1   Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tan 2 yıl sonra 573 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Adı Abdullah, babası…

Devamı HAZRETİ EBUBEKİR (RADIYALLAHU ANH)

HAZRETİ ÖMER (RADIYALLAHU ANH)

CENNETLE MÜJDELENENLER-2       Fil olayından 13 yıl sonra miladî 584 yılında Mekke’de doğdu. Babası Hattab, annesi Ebu Cehil’in kız…

Devamı HAZRETİ ÖMER (RADIYALLAHU ANH)

HAZRETİ OSMAN (RADIYALLAHU ANH)

CENNETLE MÜJDELENENLER-3       Babası Affan, dedesi Ebu’l-As’dır. Annesi Erva binti Ku­rey­zî olup Müslüman olanlardandır. Lakabı ise Ebu Amr’dır. Hicretten…

Devamı HAZRETİ OSMAN (RADIYALLAHU ANH)

HAZRETİ ALİ (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLE MÜJDELENENLER-4   Babası, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın amcası olan Ebu Talib, annesi ise Fatıma binti Esed…

Devamı HAZRETİ ALİ (RADIYALLAHU ANH)

TALHA BİN UBEYDULLAH (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLE MÜJDELENENLER-5    Nesebi Ubeydullah bin Osman bin Amr’dır. Kureyş’in Teymî kabilesindendir. Nesebi altıncı atasında Mürre bin Ka’b’da Nebi…

Devamı TALHA BİN UBEYDULLAH (RADIYALLAHU ANH)

ZÜBEYR BİN EL-AVVAM (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLEM ÜJDELENENLER-6   Kureyş kabilesindendir. Baba tarafından nesebi, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Kusay’da birleşir. Annesi Ab­dulmuttalip’in kızı…

Devamı ZÜBEYR BİN EL-AVVAM (RADIYALLAHU ANH)

ABDURRAHMAN BİN AVF (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLEM ÜJDELENENLER-7    Künyesi Ebu Muhammed’dir. Cahiliye zamanında ismi Abdu Amr idi. Annesinin adı ise Şifa’dır. Fil Vak’ası’ndan on…

Devamı ABDURRAHMAN BİN AVF (RADIYALLAHU ANH)

SAD BİN EBİ VAKKAS (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLE MÜJDELENENLER-8   Ebu Vakkas lakaplı Malik bin Vehb’in oğludur. Nesebi Ki­lab bin Mürre’de Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)…

Devamı SAD BİN EBİ VAKKAS (RADIYALLAHU ANH)

EBU UBEYDE BİN EL-CERRAH (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLE MÜJDELENENLER – 9   Asıl adı Amir bin Abdullah bin Cerrah’tır. Kureyş kabilesinin Fihr oğullarındandır. Nesebi, Rasûlullah (Sallallahu…

Devamı EBU UBEYDE BİN EL-CERRAH (RADIYALLAHU ANH)

SAİD BİN ZEYD (RADIYALLAHU ANH)

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE -10    Babası Zeyd bin Amr olup nesebi, Ka’b’da Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın nesebi ile birleşmektedir….

Devamı SAİD BİN ZEYD (RADIYALLAHU ANH)

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE BÖLÜMÜ KAYNAK ESERLER

[1]    Tirmizî 3992-3994, İbni Mace 133 (İbni Mace’deki rivayette Ebu Ubeyde’ nin ismi zikredilmemiştir.) [2]    Buhârî 3601 (Tâlikan) [3]    Tevbe…

Devamı AŞERE-İ MÜBEŞŞERE BÖLÜMÜ KAYNAK ESERLER

HADİS RİVAYET ETMEK

  Binden fazla hadis rivayet eden sahâbîlere denir. Çok hadis rivayet edenler için de kullanılır.    Hadis: Rasûlullah’ın sözleri, fiilleri,…

Devamı HADİS RİVAYET ETMEK

EBU HUREYRE (RADIYALLAHU ANH) (5374)

   İsmi hakkında en çok ihtilaf edilen sahâbîdir. Kendisinin ve babasının isimleri hakkında 40’tan fazla rivayet vardır. Ancak en meşhur…

Devamı EBU HUREYRE (RADIYALLAHU ANH) (5374)