RESULÜLLAHA HÜRMET İÇİN

23 Eylül 2011

   Alâeddîn Konevî hazretleri... Fıkıh, kelâm, tefsîr, usûl ve edebiyât âlimi. Asıl ismi Ali bin İsmâil bin Yûsuf el-Kon...

ZİNCİRLE GELEN MİSAFİR

23 Eylül 2011

    İstanbul'un mânevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velî. Asıl ismi Muhammed bin Hamzâ, lakabı Akşeyh'tir. E...

İYİ EDEN ALLAH’TIR

23 Eylül 2011

   İsmi Ahmed bin Ali Nâmıkî Câmî Hazretleri, künyesi Ebü'l-Hasan'dır. Eshâb-ı kirâmdan Cerîr bin Abdullah'ın (r.anh) so...