DAVETE İCABET ETMEK

23 Eylül 2011

    On yedinci yüzyıl Anadolu velîlerinden. İsmi Ahmed, mahlası Gavsî'dir. Gavsî Ahmed Dede diye meşhur olmuştur. M...

KALP KAPILARINI AÇARLAR

23 Eylül 2011

   Anadolu velîlerinin meşhurlarından Muhammed bin Ali. Feyzullah lakabı ile meşhurdur. Şimdi Bulgaristan sınırları için...

KEŞKE YARDIM ETSEYDİM!

23 Eylül 2011

Abdullah-ı Mürteiş, evliyâ-yı kirâmdan Şiddetle kaçınırdı, şüpheli ve haramdan. Dünyâya zerre kadar, vermez idi bir de...

ŞEYTAN OYALAMAK İSTER

23 Eylül 2011

    İsmi Muhammed olup, lakabı Şemsüddîn'dir. 1417 (H. 820) senesi Berât gecesinde Rûc köyünde doğdu.    Muhamme...

HASTALIK NİMETTİR

23 Eylül 2011

Abdullah-ı Dehlevî, şânı büyük bir velî, Meşhurdu halk içinde, bir çok kerâmetleri. Bir gün biri gelerek, mübârek huzû...