Bela ve Musibetlere karşı okunacak dua

   Talk İbni Habib (Radıyallahu Anh)dan rivayet edildiğine göre bir kere Bu’d Derda (Radıyallahu anh) a bir adam gelerek “Ey Ebe’d-Derda! Evin yandı” dedi. O da “Hayır yanmadı. Ben Resulüllah’dan bir takım kelimeelr öğrendim ki, onları gündüzün evvelinde söyleyene akşama kadar hiçbir musibet vurmaz, günün sonunda okuyana ise sabahlayıncaya kadar hiçbir felaket gelmez. Bende bugün bu kelimeleri okuduğum için Allah’u Teala bana bunu yapmaz.” Buyurdu. Sonra gidip baktıklarında evin etrafındakilerin yandığı halde eve hiçbir şey olmadığı görüldü.

DUANIN MANASI

   “Ey Allahım! Sen, benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ancak sana güvendim ve sen büyük olan arşın Rabbisin. Allhu Teala ne dilerse o olur; ne dilemezse o olmaz. Günahlardan dönüş ve ibadetlere kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah’u Teala’nın yardımıyladır.

   Şüphesiz Allah’u Teala’nın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmen kuşattığını biliyorum.

   Ey Allahım! Nefsimin şerrinden ve alın saçından tutmuş olduğun her canlının şerrinden sana sığınırım. Şüphesiz ki, Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.” (İbni Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle: 25 H. No: 57; Beyhaki, El-Esma ve’s Sıfat, no: 163; Nevevi, Ezkar 77)

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ