İnsanlar 4 şey söyler ama tersini yapar

  Şakik bin İbrahim (Rahmetullahi aleyh) dedi ki:
   İnsanlar şeyde dediklerinin aksini yaptılar:

1- “Biz Allah’ın kullarıyız” dediler fakat bir kul gibi değil, hürler gibi haraket ettiler, emrine uymadılar.

2- “Allah’u Teala bizim rızkımıza kefildir” dediler fakat kalpleri ancak dünya ile tatmin oldu.

3- “Ahiret dünyadan hayırlıdır” dediler fakat dünya için mal toplamakla meşgul oldular, ahiret için amel hazırlamadılar.

4- “Biz elbette öleceğiz” dediler fakat hiç ölmeyeceğini zanneden kimseler gibi amel ettiler, dünya için çalıştılar.

   Şakik ne güzel söylemiş…

   Bize kulluğumuzu, köleliğimizi, ahiretimizi, ebedi yurdumuzu, asıl gayemizi unutturan şu dünyaya nasılda aldanıyoruz.

   Dünyanın meşgalesi bizi nasılda ölümü hatırlamaktan, ahirete hazırlık yapmaktan alıkoyuyor.

   Halimiz ve tavrımızla çelişki içindeyiz Ümmet-i Muhammed olarak. İki günlük dünya deyip ebedi yaşayacakmış gibi sarılıyoruz fani dünyaya.

   Allah (Celle Celaluhu) uyanmak nasip eylesin… Ölüm uyandırmadan önce…

PAYLAŞ