Adem Aleyhisselamın çocukları nasıl çoğaldı

   Taberi, Beğavi ve İbni kesir tefsirlerinde İbni Abbas, İbni Mes’ud ve birçok sahabe-i kiramdan insan neslinin çoğalması şöyle naklediliyor:

   Allah’u Teala Adem Aleyhisselam’ın kız çocuklarıyla, erkek çocuklarının evlenmesine izin vermiş, helal kılmıştı. Havva anamız her hamileliğinde bir erkek, bir kız doğurduğundan bir erkek kendi ikiziyle değil, diğer kardeşinin ikiziyle evleniyordu.

ALLAH’U TEALA NEDEN HELAL KILDI
   Bazı insanlar merak ettiğinden, kimisi de gavurluğundan olsa gerek: “Allah’u Teala neden kardeşlerin birbiriyle evlenmesine müsaade etti, Allah o kadar aciz miydi?” gibi sorular soruyorlar. Bazıları da bu meseleyi alay konusu yapıyorlar.

   Adem Aleyhisselam’ın evlatlarına verilen evlenme izninin 4 kuşak sonra kalktığını ekleyerek bu konuya temas edelim.

   Allah’u Teala Müddessir Suresinde Cehennemi anlatırken “Orada ondokuz bekçi vardır.” Buyuruyor.

    Bu “19 bekçisi vardır” ayeti kerimesi nazil olunca kafirler de alay etmeye başlamışlar, hatta bazı kafirler “ben 4 tanesini bir elime, 5 tanesini bir elime alırım” gibi alaycı ifadeler kullanmışlardı.
   Allah’u Teala bir sonraki ayeti kerime de ise şöyle buyuruyor:

   “Cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden kılmışızdır. Sayılarını bildirmekle de, ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananların da imanlarının artmasını sağladık.”(Müddessir 31)

   Bu ayeti Kerimeler ile Adem Aleyhisselam’ın çocuklarını ne alakası var?

   Muhterem Müslümanlar! Yer, gök, insan, hayvan, melek, cin, cennet, cehennem ve aklınıza ne geliyorsa, gözünüz ne görüyorsa hepsi Allah’u Teala’nındır. O, dilediğine dilediği gibi şekil veren, suret veren, yaratandır.

   Kimsenin “Allah bunu neden böyle yarattı, böyle yaratamaz mıydı” gibi sorgu sual hakkı yoktur.

   Bakın Adem Aleyhisselam yaratılacağı zaman meleklerde aynı şekilde şöyle sormuşlardı: “Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.” (Bakara 40)

KİMİNİN İMANI, KİMİNİN KÜFRÜ ARTAR
   Demek ki, Allah’u Teala’nın bu işleri öncelikle biz kullar için büyük bir imtihan meselesidir. Müslümanların imanı ve teslimiyeti artarken, kafirlerin küfrünü artırıyor. Dolayısıyla bu meselelerle dalga geçmek, hafife almak bir mü’mine yakışmayacak hallerdir.

HELAL VE HARAM EDEN ALLAH’TIR
   Aynı anne ve babadan iki kardeşin ilişkiye girmesi çok çirkin bir şeydir. Ama sırf “RABBİMİZ HARAM KILDIĞI İÇİN” çirkin bir şeydir.

   Bakınız mesela içki haram kılınmadan önce sahabelerde içiyordu. Kimse de bunda bir beis görmüyordu. Neden? Çünkü haram değildi. Ne zaman ki Allah’u Teala içkinin her çeşidini yasakladı, en çirkin günahlar listesine girdi.

   Yani bir şeyi Yüce Rabbimiz yasaklıyor ise o şey çirkindir, helal kılıyorsa bu çirkinlik ortadan kalkar.

   Burası inşallah anlaşılmıştır.

   Allah’u Teala’nın Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin zürriyetinin (insanlığın) çoğalması için bunu helal kılmıştır. Yüce Rabbimiz dileseydi yerden ot bitirir gibi de bitirirdi. İsa Aleyhisselam’ın Meryem annemizin rahmine ilka edildiği gibi de zürriyeti çoğalabilirdi. İnkarcılar İsa Aleyhisselamın doğuşunu iyi okusunlar.

   Rabbimiz Adem Aleyhisselam’ın evlatlarına böyle murad etti ve oldu.

   Bize düşen burada itikadımızı muhafaza etmek, inkârcıların tuzağına yakalanmamaktır.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ