Düğünden önce dini nikah kıyanlar dikkat!

    Bu soru çokça gündeme geliyor. Evlenmek isteyen gençler, nişanlanınca beraber gezmeleri İslami yönden sakıncalı olduğu için dini nikahın kıyılıp, rahat rahat gezmek istiyorlar. Ancak bilmedikleri bazı şeyler var.

   Gerek söz kesimi sonunda ve gerekse nişan merasimi esnasında rükün ve şartları yani karşılıklı icab-kabûl ve iki şahidin bulunması dâhilinde kıyılan nikâh ile evlilik gerçekleşmiş yani taraflar karı-koca olmuş olurlar. Düğünün, zifafın tehir edilmesi tarafların dinen karşılıklı hak ve mesuliyetler altına girmesine engel teşkil etmez.

   Sadece görüşme kolaylığının temini maksadıyla zifaf gecesinden önce nikâhlanmak kesinlikle doğru olmayıp birçok mahzurları vardır. Çünkü taraflar düğün, zifaf daha olmadı gerekçesiyle dinen evli yani karı-koca olduklarının farkında değillerdir. Bunun için de üzerlerine düşen hak ve mesuliyetlere riayet etmemektedirler. Meselâ:

   a- Nikâh var diye çoğu zaman taraflar baş başa kalmakta, dolayısıyla halvet-i sahiha olmaktadır. Bu ise, dinen zifaf hükmündedir. Bu sebeple de kadın, nikâh esnasında takdir edilen mehrin tamamına müstehak olur. Düğünden önce ayrılma veya erkeğin ölümü gibi hallerde, kadına bu mehrin tamamının verilmesi icap etmektedir. Erkek tarafı ise, zifaf olmadı gerekçesiyle bunu vermemektedir.

   b- Düğünden önce taraflardan biri ölse, sağ kalan diğerine varis olur. Çünkü miras sebebi yani nikâh bulunmaktadır. Bu da ölen tarafın diğer varisleri tarafından çoğu zaman kabul edilmemektedir.

   c- Mahzurların en büyüğü ise: Nikâh ile düğün arasındaki süre içerisinde, bazen kız tarafı tek yanlı olarak evlilikten vazgeçiyor. Amma erkek vazgeçmiyor, yani karısını boşamıyor. Durum böyle olduğu halde kız bir başkası ile evlendiriliyor. Hâlbuki nikâhlı bir kadının, erkeğinden boşanıp iddeti de bitmeden bir başkası ile evlenmesi haramdır.1 İlişkileri zinadır.2

   Bu gibi sakıncaları ve taraflar arasına sokulabilecek nifak ve dedikodu gibi şeyleri önlemek için söz kesimi, nişan, nikâh ile düğün, zifaf arasını mümkün mertebe uzatmamak en sıhhatli bir yoldur.

dipnot

(1) Nisa Sûresi: 24
(2) Alemgir, el-Fetava’1-Hindiyye, 1/267-330

Mehmet Talu Hocaefendi
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ