Maddi olarak hacca gitme imkanı bulunmayan kimsenin umreye gitmesinde bir sakınca var mıdır?

Hac ile umrenin şartları ve ihtiyaçları aynı değildir. Maddi gereksinimleri ikisinin farklıdır. Bu sebeple gücü hacca gitmeye yetmeyen bir kimsenin umreye gitmesinde bir sakınca yoktur.

Maddî durumu haccetmeye müsait olmayan kimse, umre yapması sebebiyle gücü yetmeyen hacla mükellef tutulamaz. Mükellefiyet, imkânla alâkalıdır. İmkân varsa hac mükellefiyeti de vardır. Yoksa hac mükellefiyeti de yoktur.

PAYLAŞ