Devletten teşvik kredisi almak caiz midir?

Öncelikle Müslüman olarak şunu kabul etmeliyiz ki faizin her türlüsü haramdır. Faizi bireyin veya devletin vermesi-alması hükmü değiştirmez.

Faiz en genel ifadeyle aynı cinsten iki şeyin biri diğerinden fazla olarak değişimidir. Yani 2 lira olarak alınan bir paranın 3 lira olarak ödenmesidir.

Teşvik kredisinde eğer oranı ne olursa olsun faiz söz konusu ise, yani aldığın miktardan fazlasını ödeme söz konusu ise, bu durumda böyle bir kredinin kullanılması caiz değildir.

Teşvik kredisinin verilme amacı önemli değildir. Yatırımları teşvik ve kalkınmayı sağlama amacı bu krediyi faiz olmaktan çıkarmaz.

Bunun dışında böyle bir faiz oranı olmayıp bir kısmı veya tamamı hibe ya da bir kısmı faizsiz geri ödemeli olan teşvik kredilerinin kullanılması caizdir. Hatta söz konusu işlemler için belli bir dosya ve diğer giderler için masraf talep edilmesi de caizdir.

PAYLAŞ