İpek böceği kozası yapmak caiz mi?

Bu işlem zarurete binaen caizdir. Başka türlü ipeğin elde edilmesi mümkün olmadığı için bu yola başvurulur. Bu tıpkı hayvandan et elde etmek için onu kesip öldürmeye benzer.

İpekböceği kozayı delerek çıktığında ipeğe zarar vereceğinden koza içinde öldürülür. İpekçilikte bu işleme boğma denilmektedir.

PAYLAŞ