Tazminat davası açmak caiz midir?

Bir olay neticesinde bir taraf diğer taraftan maddi veya manevi zarar gördüyse, zarar gören tarafın zararın tazmin edilmesi için tazminat davası açmasında ve davanın neticesinde hükmedilen tazminat miktarını almasında bir sakınca yoktur. Kişi bu tazminat miktarını dilediği şekilde tasarruf edebilir.

Burada önemli olan, kişinin davayı kazanabilmek için yolsuzluk ve usulsüzlük yapmamasıdır.

PAYLAŞ