HASTALARIN NAMAZI

4 Ağustos 2012

   Hastalık, bedenin tabiî halini kaybetmesinden meydana gelen bir güçsüzlük durumudur. Hastaya "mariz", hastalığa da "m...

BAYRAM VE TERAVİH NAMAZI

4 Ağustos 2012

   Bayram, bir neş'e ve sevinç günü demektir. Arabçası "Îyd"dir. Çoğulu "A'yad" gelir. Bayram tebriklerine "Ta'yîd", bay...

CUMA NAMAZI VE HÜKÜMLERİ

4 Ağustos 2012

Cuma Namazı     191- Cuma, müslümanlarca bir bayram günüdür. Bu mübarek günde müslümanlar mabedlerde toplanırlar. Okunac...

VAKİT NAMAZLARIN KILINIŞI

4 Ağustos 2012

   Bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunm...

İMAMLIK VE CEMAAT

4 Ağustos 2012

145- Aklı olan, bûluğ çağına eren, hür olan ve zorluk çekmeksizin topluca namaz kılmaya gücü yeten müslüman erkeklerin t...

EZAN VE İKAMET

4 Ağustos 2012

Ezan ve İkamet        144- Ezan, lûgatta bildirmek demektir. Şeriat deyiminde, farz namazlar için belli vakitlerde bilin...

TADİL-İ ERKANA RİAYET

4 Ağustos 2012

Tadil-i Erkâna Riayet (Rükünlerin Hakkını Vermek)     135- Namazlarda tadil-i erkana riayet, İmam Ebû Yusuf'a göre, bir ...

MEST VE MESH HÜKÜMLERİ

4 Ağustos 2012

Mestler Üzerine Mesh Verilmesi     151- Ayağa giyilen ve "Mest" adı verilen mest hükmündeki şeyler üzerine, abdest alını...