Seyyid Sabahuddin Hüseyni’den Mahmud Efendi Hazretlerini ziyaret

Bağdat’daki Musa Kâzım, İmâm-ı Âzam ve İmâm-ı Ebü Yûsuf (Rahimehümullah) türbe ve külliyelerinin dört asırdır hizmet ve idaresini yürütmekte olan ehl-i beyt âilesinden, anne tarafından Abdulkadir Geylânî(Kuddise Sirruhu), baba tarafından Ahmed Rifâî(Kuddise Sirruhu) Hazretlerinin torunu olan Seyyid Sabahuddin Hüseyni, Asrımızın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerini ziyaret ettiler. Bu ziyâretlerinde Efendi Hazretleri’ne gece – gündüz dua ettiklerini ifâde edip, Efendi Hazretleri’nden de dua talep ettiler.https://pq1usa.bay.livefilestore.com/y1pwGRBbMagSL-i06sVNlTQWbcmBGRCBqJQZjvgWx8wlCQtkw0z7J_zuoYdvkIL6NaXBooNn1ilmubnUTIA8DdXnaxiLrsLbZEe/seyyid-ziyaret%20%283%29.jpg?psid=1https://pq1usa.bay.livefilestore.com/y1pgD9U_Zgja4sIADTKoBdZy6NjmMzOPOuWmJVUZL-0fJGqOJnL0GFJOTpxWkzvBOVyXVqIyiiMeEUTeOeFT2x5cBHCDWe6hgu8/seyyid-ziyaret%20%281%29.jpg?psid=1https://pq1usa.bay.livefilestore.com/y1pgD9U_Zgja4spOU4m4p7b2jlD882n5ljPoQL2mpnKTCM0KtjuQVOwHEjW3ipYHhRbidjduzoEW4Di4x0tAT1W2ZvAalOwDIP3/seyyid-ziyaret%20%282%29.jpg?psid=1https://pq1usa.bay.livefilestore.com/y1pTDv4Ij88a8FySywlYIJV0E4w1T6kcCwGFGGBwZexdejPD0V1aDRQqDtICalKVMrMFAGuW7mywvuAIERXnMq7JaAHGWU6u5E8/seyyid-ziyaret%20%284%29.jpg?psid=1

PAYLAŞ
Etiketler