Fethullah Gülen’in derin hoşgörüsü KADİR MISIROĞLU’NUN KİTABINA TAKILDI!

   Dünyanın sözde hoşgörü elçisi, binlerce askeri katledenlerin bile gerekirse elinin eteğiin öpüleceğini, kan kusup kızılcık şerbeti içtim denilmesi gerektiğini savunan Fethullah Gülen, kendisi ile alakalı iddiaların bulunduğu bir kitaba cevap vermek yerine, toplatılması için dava açtı. Kendisinin dava açmasının yeterli olmayacağından endişe etmiş olmalılar ki, kardeş amca kim varsa kitaptan davacı olmuşlar. Ayrıca talepler de çok ilginç. Kitabın toplatılmasının yanında maddi tazminat talep edilmekle birlikte  “kanûnî fâizi” de talep ediliyor. Hadi parayı anladık faiz talep etmek de neyin nesi oluyor?

   Yani değerli kardeşlerimiz söylem ve uygulamada farklılıklar var. Her yönü ile çelişkiler mevcut. Bu gerçeği, Kadir Mısıroğlu’nun davalık kitaplarından çok daha iyi anlayabilirsiniz.

   Paralar nerelere gidiyor, kimlerle anlaşılmış, kimlere taahhütler verilmiş, iş adamları nasıl avlanıyor, yardım yapmaktan vazgeçenler nasıl ikna edilmeye çalışılıyor vs. vs. çok ilginç detaylar delilleri ile mevcut. Sebil Yayınevinden temin edebilirsiniz. Toplatılmadan alın, dağtın, hediye edin…

   İŞTE KADİR MISIROĞLU’NUN AÇIKLAMASI

“TARİHTEN GÜNÜMÜZE TAHRİF HAREKETLERİ” isimli eserimizin üçüncü cildine karşı cumhuriyet tarihi boyunca bir benzerine rastlanmayacak şekilde bir ceza ve beş hukuk davası olmak üzere tam altı dava açılmış bulunmaktadır. Aşağıya dökümünü çıkardığımız bu davaların beş tanesinin Fethullah Gülen ve kardeşleriyle amcası tarafından açılmış bulunduğu görülmektedir. Şayan-ı hayrettir ki İmralı görüşmeleri dolayısıyla beyanat üstüne beyanat veren ve ihtilafları sulh yoluyla halletmenin ehemmiyetinden dem vuran Fethullah Gülen bizim ilmî ve islamî tenkitlerimize karşı bu derecede tahammülsüzlük göstermiş bulunmaktadır. Gencecik vatan evlâtlarının on binlercesinin ölümüne sebep olan bir anarşist grup olarak PKK ile sulh yapılmasını terviç eden O’nun bu konuşmalarıyla bize karşı vâki olan şu tutumundaki tezadı umûmî efkârın dikkatlerine arz ediyoruz.

DAVALAR:

1- Üsküdar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Fethullah Gülen vekili avukat Orhan Erdemli’nin şikâyeti üzerine açılmış olan 2012-879 esas sayılı dava

Müşteki : Fethullah Gülen

Davalı : Kadir Mısıroğlu

Dava Mevzu : Basın yoluyla hakaret ve iftirâ

2- Üsküdar 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmış olan 2012-297 sayılı hukuk davası

Davalılar : a-Kadir Mısıroğlu

b-Mehmed Selman Mısıroğlu (yayıncı)

Davacı : Fethullah Gülen

Davanın Mevzu : Basın yoluyla hakaret

Talep : Eserin toplatılması talebiyle birlikte gerek yazar olarak benden ve gerekse de nâşir sıfatıyla oğlum Mehmet Selman’dan On’ar bin lira tazminata hükmedilmesi.

3- Erzurum 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmış olan 2012-749 esas sayılı dava

Müşteki : Seyfeddin Gülen

Davalılar : a- Kadir Mısıroğlu

b- Mehmed Selman Mısıroğlu

Talep : Her iki davalıdan On’ar bin lira olmak üzere Yirmi bin TL manevi tazminat ayrıca bir ihtiyati tedbir olarak saldırının durdurulması yâni eserin toplatılmasıyla birlikte verilecek kararın Türkiye’de tirajı en yüksek üç gazetede birden yayınlanması.

4- Erzurum 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 2012-680 esas sayılı dava

Davacı : Salih Gülen

Davalılar : a- Kadir Mısıroğlu

b-Mehmed Selman Mısıroğlu

Talep : Davalılardan On’ar bin lira yekünen Yirmi bin lira manevi tazminat talebine ilâveten eserin aynı şekilde toplatılmasıyla verilecek kararın Türkiye’de tirajı en yüksek üç gazetede birden yayınlanması.

5- Erzurum 2. Asliye Mahkemesi’nde açılan 2012-507 esas sayılı dava

Davacı : Seyfullah Gülen (Fethullah Gülen’in amcası)

Davalılar : a- Kadir Mısıroğlu

b- Mehmed Selman Mısıroğlu

Talep : Davalılardan On’ar bin lira yekünen Yirmi bin lira mânevî tazminata ilâveten bu meblağın eserin yayın târihinden itibaren tahakkuk ettirilecek kanûnî fâizi ile birlikte eserin toplatılması.

   Fethullah Gülen kardeşleri ve amcasının açmış olduğu bu davalara ilâveten eserimize karşı açılmış bir altıncı dava daha vardır. O da sâbık Diyânet İşleri Reisi Tayyar Altıkulaç tarafından Üsküdar 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmış olan 2012-339 esas sayılı mânevî tazminat davasıdır. Tayyar Altıkulaç bu davada Fethullah Gülen’den daha munsıf davranarak sadece yazardan On bin lira taleb etmiş ayrıca tecavüzün önlenmesi yâni eserin toplatılmasını taleb etmiştir.

   Yukarıya derç ettiğimiz bu tablo kanaatimizce Cumhuriyet Tarihi’nde bir ilk teşkil etmesine ilâveten Fethullah Gülen’in fiiliyle kavli arasındaki tezadı açıkça ortaya koyduğu cihetle şayan-ı ibrettir. O ki; başka bir konuşmasında şahsına veya ecdadına hakaret edenleri zerre kadar imanı olduklarından emin bulunduğu taktirde hoş göreceğini beyan etmiş bulunmaktadır. Bu demektir ki, bizi zerre kadar iman sâhibi kabul etmiyor. Zirâ bir kısım taraftarlarınca yapılan sulh teklifi öğrendiğimize nazaran O’nun muhâlefeti neticesinde akim kalmış bulunmaktadır.

Umumî efkâra saygılarımla arz ederim. – Üstad Kadir Mısıroğlu

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ