Allah’a inanmayanlar da Müslüman sayılır, Cennete girer SAFSATASI

   Bazı hoca geçinenlerin “Peygamberimiz yahudilere Müslüman olun, Hıristiyanlara Müslüman olun demedi” vb. gibi dinden çıkaran hezeyanlarını duymuştuk da bunu ilk defa duyuyor olmalısınız…

   ‘Türkiye’ gazetesinde çıkan yazıda, Almanya’nın Münster Üniversitesi‘nde İslam din öğretmeni yetiştiren merkezin başkanlığını yapan Muhanad Hurşit “Allah’a inanmayan ahlak sahibi insanların da Cennet’e gidecekleri”ni söylemiş. Bunu söyleyen kişi “din öğretmeni” yetiştiren merkezin başkanıymış, düşünün artık oradan yetişecek din öğretmenlerini!.. Bu söz insanı kafir eder. Çünkü ayet ve hadislere, Allahu Teala’nın gönderdiği dini hakikatlere zıt olmakla birlikte bu söylem Allahu Teala adına hüküm vermeye cür’et etmektir. 

   Muhanad Hurşit Buna sebep olarak: “Bir çok genç, kısıtlayıcı, kendisinde korku yaratan bir Allah tasvirinden çekindiğini söylüyor. Bu, aşmak zorunda olduğumuz en önemli zorluklardan biridir.” diyor. ve “Avusturyalı ilahiyatçı bu nedenle gençlere, dinin Allah için değil onlar için gönderildiğini ve Allah’ın yüceltilmeyi değil kullarının selametini istediğini öğretmek zorunda olduklarını” söylüyor. Halbuki bu ifade bile Kur’an ve sünnet ile çelişmektedir. Çünkü dinin amacı kulların geçici dünya hayatını düzene soksa da yegane amacı insanları Allah’a çağırmak ve O’na ibadete yöneltmektir.

   “Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de binâ yapan; size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah! Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!
   O diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.
   De ki: “Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.” (Mü’min 64, 65, 66)

   Biz bu hezeyana daha önce cevap verdik. Bir insanın nasıl Müslüman olacağını Allahu Tela’nın ayetleri ve Resulünün hadisleri ile beyan ettik. Eğer bu dinin esaslarını Allah ve Resulü belirliyor ise kişinin cennete girmesi için Müslüman olması, bunun için de şirk dolu bütün batıl inançlarından sıyrılması ve Allah ve Resulüne iman ederek beraberinde itaat etmesi gerekiyor.

   Bu zavallılara kısaca şöyle bir cevap verseniz yeterli olacaktır:

   1. si insan sormaz mı ki: Allahu Teala o halde neden Peygamber gönderdi, kitap indirdi ve hükümler koydu. Helal ve haram dairesinin sınırlarını belirledi? Neden kendisine imana davet etti?

Neden kafirlere cehennem vaad etti?

   “Şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir. (98/6)

   “Şüphesiz küfredip kafir olarak ölenler, bunların hiçbirisinden, yeryüzü dolusu altını olsa -bunu fidye olarak verse de- kesin olarak kabul edilmez. Onlar için acı bir azab vardır ve onların yardımcıları yoktur.” (3/91)

   “Ve kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının.” (3/131)

   “İnkâr edenler, Beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar? Gerçekten Biz cehennemi kafirler için bir durak olarak hazırlamışız. (18/102)”

   “Gerçekten Allah, kafirleri lanetlemiş ve onlar için ‘çılgın bir ateş’ hazırlamıştır. (33/64)”

Neden Müslümanlara cennet vaad etti?

   “İslam’a çağrıldığı halde, Allah’a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez.” (Saf 7)

    “Şundan ki: Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azablandıracak; mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların tevbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.” (33/73)

Neden İslam’dan başka bir dinin kabul edilmeyeceğeni bildirdi?

  “Şüphesiz ki Allah katında tek din İslam’dır…” (Al-i İmran 19)

   “Peki onlar, Allah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de istemese de- O’na teslim olmuştur ve O’na döndürülmektedirler.” (Al-i İmran 83)

   “Kim İslam’dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır.” (Al-i İmran 85) 

   2. si Allahu Teala’nın Kuran’da, Resulünün de hadis-i şeriflerinde bir çok emir ve yasakları vardır. Mesela namaz, zekat, hac bunların başında gelir. Hatta namazsızlık öyle tehlikelidir ki iman ile küfür arasında bir çizgi bile sayılmıştır. Hal böyle olunca bir kişi bu sapıklara bakarak şöyle demez mi: “Eğer Müslüman olmayan da cennete girebiliyor ise, Müslümanlara bunca sorumluluğun yüklenmesi de ne oluyor?” Hatta adam der ki: “(haşa) Müslüman olmamızın ne manası var o zaman?”

BU SÖZ KAFİR EDER!

   Yukarıdaki sözün iyi niyeti, diyaloğu, monoloğu olmaz. Bu söz insanı direkt kafir eder. Ehli kıble tekfir edilmez ama küfür dolu sözler insanı dinden çıkarır. Allah Teala kendisine ve Resulüne imana çağıracak, din gönderek, Peygamber göndereceki kitap vahyedecek sende kalkıp: “Müslüman olmaya bile gerek yok” diyeceksin… Ebu Cehil’den ne farkın var? Onlarda Ka’be’nin bakımını yapmak, hacılara su dağıtmakla övünürlerdi. Bakın Allahu Teala onlara nasıl reddiye yaptı:

   “Onlar Mescid-i Haram’dan (mü’minleri) alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken, Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez.” (Enfal 34)

   “Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram’ın bakım ve onarımını, Allah’a ve âhiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zâlim topluluğu doğru yola erdirmez.” (Tevbe 19)

   ALLAH’A İNANMAYANIN MESCİT YAPMASI BİLE FAYDA ETMEZ

   “Allah’a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır.
   Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.” (Tevbe 17,18)

REDDİYEYE BİLE GEREK YOK DA…

   “Muhammed’in canı, (kudret) elinde olan Zât’a yemin olsun ki; bu ümmetten Yahudi veya Hıristiyan herhangi bir kimse beni duyar da, sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse, mutlaka cehennem ashâbından olur!” (Müslim, İman: 70, no:153)”

   Bildiğiniz gibi bunlara reddiyye yapmaya lüzum bile yok… Ancak siz fitnenin boyutunu, fitnecileri bilin ve verecek bir cevabınız olsun…

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ