İnsan Ancak Kur’an ile Yükselir – Mahmud Efendi Hazretleri

   Yükselmenin yolunu nerede arıyor insanlar? Mal ve mülk kazanmakta, üniversite okumakta. Halbuki unutulan bir gerçek var… İşte Efendi Hazretlerimiz o gerçeği hatırlatıyor:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki:
   ”Muhakkak Allah Teala bu Kuran sebebiyle bir takım kavimleri yüksek edecek, diğerlerini (aksine harakette bulunanları) ise alçak edecek”(Müslim, Salatul Müsafirin:269,(1/559),İbn-i Maca, Muakddime:16)
   Mevla’nın, Kuran vasıtasıyla yükselttiği kullar Kuran-ı Kerimin ahlakıyla ve adabıyla edeplenen kullardır.O halde Kuran’ın ahlakyıla ahlaklanıp, Kuran ehli olmaya çalışalım.Zira bir hadisi Şerifte de Rasulullah Efendimiz buyuruyor ki:
   ”Kuran ehli, Allah ehlidir”

   Niçin Allah ehli oluyor? Çünkü Kuran ehli Cenab-ı Hakkın kelam sıfatının eseri olan Kuran-ı Azimüşşanı okuyup, Kuran’dan öğrenmiş olduğu ahlak ile ahlaklanmıştır.Yani Kuran, Cenab-ı Hakkın ahlakı ve adabı beyan ediyor.Kuran ehli olanda, Kuran ahlakına uymakla Allah ehli olmuş oluyor.Ama Kuran’ı okuyup ta onun beyan ettiği ahlak ile ahlaklanmak ise nasıl ehlullah olsun.

   Ya Rabbi! Bizi bize bırakma, biz bir şey beceremeyiz. Her ne kadar irade ve kudretimiz varsa da yinede sen bizi bize bırakma. Dünya da ve ahirette Kuran’ın şefaatine nail eyle.

   Kuran neyi öğretiyorsa, hangi edebi ahlakı anlatıyorsa o, Mevlanın sevdiği edep ve ahlaktır.Bunu kim takınırsa bunun sebebiyle Allah onu sever, dünyada, ahirette yüzksek eder.
   Ama Kuran’ın tarafına bakmayan, emirlerini yapmayıp, yasaklarından kaçmayan dünyada, ahirette alçak olur.Helak olduktan sonra da ”zalim olduk” demekten birşey çıkmaz.

   Zalim kimdir daha güzel anlamak istiyorsak şu ayeti kerimeye kulak verelim:
”(Mucizeleri) Ayetleri göndermekten bizi ancak öncekilerin yalanlamaları menetti. Semud kavmine dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik.(Milletin gözü önünde taşın içinden çıktı)Onlar ise ona zulmettiler (de deveyi kestiler).Biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz.”(İsra 59)

   Bir gün Mekke müşrikleri toplanıp Allah’ın Resulune geldiler, Safa tepesini altın yapmasını istediler. Müşriklerin bu isteklerine cevaben Mevla Teala bu ayeti kerimeyi indirdi.Daha önceki kavimlerin de peygamberlerinden bu tür mucizeler istediklerini, istedikleri bu mucizeler gerçekleştikten sonra da iman etmedikleri için onları helak ettiğini beyan buyurdu.
   Bir ayetin dediğini tutmazsan o ayet sebebiyle zulmetmiş olursun.Bir ayetin nehyettiğinden kaçmazsan gene o ayete muhalefet sebebiyle nefsine zulmetmiş olursun.

Mahmud Efendi Hazretleri
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ