İbni Kayyım El-Cevziyye kimdir? Kitapları okunur mu?

ibni kayyım   Şam’da İbn-i Teymiyye’nin yetiştirdiği din adamlarından. İsmi Muhammed b. Ebi Bekr olup, künyesi Ebu Abdullah, lakabı ise Şemseddin’dir. Şam’da Cevziyye medresesi Kayyımın oğlu olduğu için İbn-i Kayyım-i Cevziyye diye şöhret bulmuştur. 1292 (H. 691)’de Şam’da doğmuştur. 1350 (H. 751) de orada vefat etti. Kasiyun dağının eteğine defnedildi.

   Küçüklükten itibaren ilim tahsiline bşlayan ibn-i Kayyım-ı Cevziyye 1312’den 1327’ye kadar İbn-i Teymiyye’den çeşitli ilimleri tahsil etti. Hanbeli Fıkhında yüksek dereceye ulaştı. Çok kitap yazdı. Felsefeciler, Yahudi ve Hıristiyanlarla çok mücadele etti. Edebi tarzını benimsediği hocasının her yönü ile sadık bir talebesi oldu. İbn-i Teymiyye’nin Ehli Sünnet’e uymayan sapık düşüncelerine kapıldı. Onun fetvalarını ve eserlerindeki sapık fikirlerini müdafaa etmeye başladı.

   Başta el-Kasidet-ün Nuniyye’si olmak üzere yazdığı yazılarda Allahu Teala’nın başka varlıklara bazı yönlerden benzediğini ve cisim olduğunu yazdı. Hatta Bedâi-ul Fevaid aslı kitabının dördüncü cüz, 24. sayfasında: “Allahu Teala, arş ve kürsi semadadır.” Diyerek, Allahu Teala’ya mekan isnat etti ve aynı iddiasını El-Cevab-ül-Kafi adlı eserinde de tekrarladı. Hocası gibi: “Cennet nimetleri sonsuz ise de kafirlere Cehennem’de azap sonsuz değildir.” Dedi.

   Kabir ziyaretinde bulunan Müslümanlara müşrik deyip, hocası İbn-i Teymiyye gibi türbelerin yıkılmasını istedi. Hatta Resulüllah Efendimize dil uzatarak, vefatından sonra bir meziyetinin kalmayıp, diğer insanlardan bir farkının bulunmadığı hezeyanını kustu. Bu konuda bildirilen hadis-i şerif ve haberleri tevil ederek Ehl-i Sünnete uymayan bir çok fikirleri ileri sürdü. Bunun için Ehli Sünnet alimleri tarafından şiddetle tenkid edildi.

   Hocası İbn-i Teymiyye ile birlikte Şam kalesine hapsedildi. Hocasının ölümünden sonra hapisten çıkarıldı.

   Ehli sünnete aykırı görüşleri nedeni ile ibn-i kayyımın kitaplarını okumanız tavsiye etmiyoruz. Kitaplarını neşreden yayınevlerinden de uzak durmanızı tavsiye ediyoruz…

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ