Cuma Hutbelerinde Cumhuriyeti bayram ilan edip kutlama SKANDALI

   Müslümanları Şeriattan yani İslami yönetim şeklinden madden, manen, zihnen uzaklaştırmak için Laikliği ve Cumhuriyet sistemini benimsetme politikası uygulamışlar yıllarca. Baskı ve zulüm fayda vermeyince İslami kılıflar uydurmuşlar.

   Bu gün halen daha her 29 Ekim öncesi verilen hutbelerde bu kalıntı zihniyetin ürünü olan yazılar okunuyor. Müftülükler nedense bu konuda yazılar hazırlayarak Müslümanların hutbesini batıl hale getiriyorlar. Bu hutbelerde Cumhuriyetin bir istişare yönetimi şekli olduğu, halka danışıldığı ve istişarenin de İslam’da olduğu vurgulanıyor.

   Evet, ona danışılıyor, buna danışılıyor ama Allah’ın kitabına ve Resulün sünnetine hiç danışılmıyor. İşte bütün sorun da buradan çıkıyor.

   “Milletin kendi kendini yönetmesi” deniliyor. Bir millet kendini yönetmeye kalkarsa anarşi, terör, hırsızlık, kapkaç, zina, fuhuş bu gün olduğu gibi artar, manevi duygular kopar ve toplum yavaş yavaş çöker.

   Bir makinenin bile beynini ondan anlayan bir insan programlıyor. Aldığınız her aletin yanında bir de kullanma kılavuzu veriliyor. Peki, insanın bir kullanma kılavuzu yok mu?

   Vardır… O da Kur’an-ı Kerimdir. Allahu Teala yarattığı kulların ne ile uslanacağını, ne ile huzurun sağlanacağını, ne ile toplumun düzene kavuşacağını bildiğinden dolayı bunu uygulamaları için de bir kullanma kılavuzu, rehber göndermiştir. O da Allah’ın kitabı Kur’an ve Resulü Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)dir.

   Allah katında tek muteber yönetim şekli; İslamın emir ve yasaklarının yasal olarak benimsendiği bir yönetim şeklidir. Bunun gayrisi batıldır.

   İmamlarımız bu konuda uyanık olmalı ve bu gibi hutbeleri okumamalıdır.

PAYLAŞ
Etiketler