ARŞ’IN GÖLGESİNDE KİMLER GÖLGELENECEK?

   “Eşyalar zıddı ile bilinir” derler. Aşırı soğuk bölgelerde yaşayanlar doğal
olarak gölgelerin değerini bilemezler ama aşırı sıcak bölgelerde yaşayanlar için gölgeler, İlâhi bir nimettir.
   Korkunç mahşer güneşinin altında günahkârlar korku, gerilim ve stres içinde sorguya çekilmeyi beklerken ve susuzluktan ciğerleri yanıp dilleri dışarı sarkarken,
   Allah’ın seçkin kullarından yedi sınıf insan Arş’ın gölgesinde dinlenecek, Havz-ı Kevser’den kana kana içip susuzluğu gidecek ve aralarında doyasıya sohbet edip eğlenecekler.

   Peki, Allah’ın seçkin kulları olan bu yedi sınıf insanlar kimlerdir?
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Hiçbir gölgenin olmadığı o günde, Allah yedi sınıf (insan) ı Arş’ın gölgesinde gölgelendirecek;
1-Adâletli devlet başkanı.
2-Gelişme çağını Allah’a ibâdetle geçiren gençler.
3-Kalbi (gönlü) mescidlere bağlı olanlar.
4-Allah için birbirini sevip bir araya gelenler ve Allah için birbirini severek ayrılanlar.
5-Mevki ve servet sahibi güzel bir kadının gayr-i meşru cinsel dâvetine, ben Allah’tan korkarım diye olumsuz yanıt verenler.
6-Sağ elinin verdiğini, sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka verenler.
7-lssız bir yerde Allah’ı zikrederken, gözlerinden yaş gelenler.
(Buhârî – Müslim – Tirmizî – Nesâî)

   Vatandaşları arasında ırk, renk, dil ve ideolojik ayrımı yapmadan İlâhi adâleti uygulayan ve İslâmî çizgiden ayrılmayan (şeriat ile hükmeden) devlet başkanı, mahşer yerinde korku terleri dökmeden Arş’ın gölgesinde gölgelenecek ve saygınlığı yine devam edecek.

   Gelişme çağını ve gençliğini Allah’a ibâdet ve İslâm’a hizmetle geçirenler bu çizgiden ayrılmadan ölürlerse, Arş’ın gölgesinde çok rahat edecekler. Mescidler, câmiler Allah’ın evi demektir. Çünkü mescidlerde, câmilerde sadece Allah’a ibâdet edilir, Allah’ın Kitabı okunur ve Allah’ın emirleri tebliğ edilir. Bu nedenle mescidleri, câmileri sevmek, gerçekte Allah’ı sevmek anlamına geldiğinden bunlar da Arş’ın gölgesinde gölgelenecekler.

   Dünya açısından hiçbir beklentileri olmadığı halde sadece Allah için birbirlerini sevenler, bu sevgi ile bir araya gelenler ve ayrılırken de sevgileri devam edenler, Arş’ın gölgesinde oturup istirahat edecek ve aralarında dünya anılarını konuşup sohbet edecekler.

   Makam, mevki ve servet sahibi olan güzel bir kadının, gayr-i meşru cinsellik yaklaşımına, ben Allah’tan korkarım diye Hz. Yûsuf gibi “HAYlR!” diyebilenler, Arş’ın gölgesinde gölgelenecek ve kana kana Havz-ı Kevser’den içecekler.

   Gösterişten sakınmak ve yoksulun onurunu incitmemek için, sağ elinin verdiğini sol eli bilemeyecek kadar gizli sadaka verenler, yakınlarını ve yoksulları gözetenler da Arş’ın gölgesinde gölgelenecek ve Allah’a bol bol şükredecekler.
 
   lssız bir yerde yalnız kaldığı zaman yerleri, gökleri yaratan ve bütün varlıkları dilediği gibi yöneten, Yüce Allah’ın kudretini tefekkür edip aşka gelenler ve “Allah Allah” diye zikrederken gözlerinden yaşlar gelenler de Arş’ın gölgesinde gölgelenecek ve onların gözyaşı cehennem ateşini söndürecek.

PAYLAŞ