İSMAİLAĞA CEMAATİ YEMEK DUASI

   Ali Haydar Efendi hazretlerinin, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in muhtelif zamanlarda yaptığı yemek dualarının toplamından oluşturduğu ve cemaatimizin yaptığı yemek duası. Arapça bilmeyenler için seslendirdik:


MANASI
Bütün hamdler Allahu Teala’ya mahsustur. Tekrar ve tekrar Allahu Teala’ya hamdolsun ki, o Allah bizden bir güç ve kuvvet olmaksızın bizi yedirdi, bizi içirdi, bizi doyurdu, bizi nimetlerine kandırdı, bize kafi geldi ve bizi barındırdı. Nice kimseler vardır ki bir kafi gelicisi ve bir barınak yeri yoktur. Bize her türlü nimetleri veren, bizi faziletli kılan ve bizi Müslümanlardan yapan Allah’a hamdolsun. Nimetlerini açık ve gizli olarak bolca ihsan eden Allah’a hamdolsun. Nimetlerine denk ve artırdıklarına kafi gelen bir hamd ile Allah’a hamdolsun. Ey Allah’ım bizi cehennem ateşinden koru. Şerli kimselerin şerrinden muhafaza eyle. Bizi iyi kullarının arasına ilhak et. Katında seçilmiş olan Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ve O’nun hayırlı ali hürmetine (dualarımızı kabul eyle.
   Allahım! Senden nimetlerin tamamını, afiyetin devamını ve son nefeste güzel son istiyoruz. Peygamberimizin, âlini, ashabının ve meşayıhın şerefli ruhlarına el-Fatiha…

PAYLAŞ