Türkiye'yi karıştırmak için Şeytan'ın sağ ve sol kolu işbirliği yapıyor

   Türkiye’de bildiğiniz gibi bir Ergenekon süreci yaşandı. 28 Şubat dönemlerinde büyük iş gören daha sonra hantallaşan ve işlevini kaybeden yapılanma deşifre edilerek tasfiye edilmesi sağlandı.
   Biz ihvanlar.net olarak dedik ki, bu bir temizlik operasyonudur. Bu operasyonla devlet kadrolarında Amerika’ya “hizmet” edecek yeni bir yapılanmaya gidiliyor.
   Bu tesbitimizde ne kadar haklı çıktığımızı sizler de gördünüz. Dinlemeler, takipler, montaj ve şantajlar hep bu “paralel” yapılanmalar sayesinde CIA VE MOSAAD için yapılıyor. Paralel yapılar deşifre olduklarında ise bu istihbarat örgütlerinin adı bile geçmiyor yani zarar görmüyor, yıpranmıyorlar.
    Kısacası Amerika ve İsrail, bizzat bu işi yapmak yerine taşeron kullanıyor. İşi biten taşeron deşifre ediliyor ve yine çıkan kargaşa Türkiye’nin zayıflamasına sebep olup, dış güçlerin ekmeğine yağ sürüyor.

ŞEYTAN’IN SAĞ VE SOL KOLU

   “İslami” gözüken bir gurup ve “kemalist solcu” gözüken bir gurup var. Bu gün bunlar iki isim altında öne çıktılar.
1- Ergenekon
2- Paralel Cemaat
   Her ikisi de taşeron, dışa bağlı ve dış güçlere hizmet ediyor.
   Her biri aralarında kutuplaşmayı sağlayarak karşısındakinin güçlenmesine sebep oluyor.
   Bu sayede “cemaat” denilince Şeytan’ın “sağ” kolu, “kemalizm” deyince Şeytan’ın “sol” kolu olan bu yapılanmalar öne çıkıyor. Ve her ikisi bu sayede destek topluyor.
   Birinin zayıflaması diğerinin kuvvetlenmesi manasına geliyor.
   Ve lakin “dine” ve “ülkeye” verdikleri zarar hep aynı oluyor. Dolayısıyla hangisinin güçlü olduğunun bir manası kalmıyor.
   Kemalist solcu güçlü olduğu zaman Müslümanlar eziliyor, Paralel sağ cemaat güçlü olduğu zaman “din” tahrif edilmeye çalışılıyor.
   Dış güçlerin taşeronu olan bu yapılanmalar, farklı zaman dilimlerinde lazım oluyor. Mesela kemalist solcular ülkenin maddi olarak zayıflatıldığı ve siyasi olarak çekişmelerin yaşandığı bir ortamda lazım oluyor. Bunlar Müslümanların ezilmesi için çalışıyorlar.
   Paralel sağ cemaat ise ülkenin şeffaflaştığı ve siyasi istikrarın sağlandığı bir ortamda lazım oluyor. Bunlar da “din” kılıfı ile maddi kaynakları sömürüyor, dini tahrif etmeye çalışıyorlar.

ORTAKLIK KURULDU

   28 Şubat’a baktığımız zaman birbirine karşı gözüken bu kolların ittifak ettiğini görmüştük. Beyanatlar ve amaçlar ortaktı.
   Şu sıralar yine Şeytan’ın sağ ve sol kolları Türkiye’yi karıştırmak için ittifak etmiş durumdalar.
   Gezi olaylarını canlandırmanın derdine düşmüşler. Seçimden önce ve özellikle sonra daha büyük olayların yaşanacağı herkesin dilinde… Bu kaostan ise herkes nemalanmak istiyor. Özellikle de para babaları…
   Kısacası Şeytan’ın sağ ve sol kolları birbirleri ile çatışıyor gibi gözükse de temelde  İsrail ve Amerika lehine çalışıyor, ülkeye ihanet ediyorlar.
   “Şeytanın sağ koluna” bilmeden “hizmet” eden Müslüman kardeşlerimiz uyanın! Holding patronu, medyacı, şarkı türkücü yetiştiren, bankacı, taşeron sahtekar din adamına değil, gerçekten ömrünü Kur’an ve İslam yoluna adayan Hocaefendilere tabi olun. Şaibelere değil hakikate teslim olun…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ