HÂFIZ-I KÜTÜB Nedir?

Kitapları koruyan kişi. Eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırdı. 

PAYLAŞ