İktibas Nedir?

İktibas “alıntı” yapmak manasındadır.
Edebiyatta ise: Anlamı güçlendirmek için söze ayet ve hadisler katılmasıyla yapılan sanat. Ayet ve hadisler aynen kullanılabilir ya da çevirisinin bir bölümü tercih edilebilir. Örnek:
Zalimlere bir gün dedirtir kudret-i Mevlâ
“Tallahi lekad âsereke’llahü aleyna”
Ziya Paşa
(Yusuf Suresi ayet 91: Allah’a yemin olsun ki, Allah seni bize üstün kıldı.)

PAYLAŞ