Müsteşrik Nedir?

Doğulu milletlerin tarih, din, dil, edebiyat ve kültürlerini araştırıp inceleyen Batılı bilginler. Şarkiyatçı, oryantalist, doğubilimci kelimeleri de aynı anlamda kullanılır.
İngiltere müsteşrik devletlerin başını çeker. Müslümanların zayıf noktalarını tespit ederek, yetiştirdikleri ajanlar sayesinde İslam toplumlarını dinen ve ahlaken çökertmeyi, birbirine düşürmeyi başarmışlardır…

PAYLAŞ