Muharrem, Şaban ve Haram aylarda nafile oruç tutmak

ismailağa

MUHARREM, ŞÂBAN VE HARAM AYLARINDA NÂFİLE ORUÇ TUTMAK

1249. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır. “
Müslim, Sıyâm 202, 203. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 56; Tirmizî, Mevâkît 207; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl 6
1250. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir ayda, şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.
Başka bir rivayette (Müslim, Sıyâm 176; İbni Mâce, Sıyâm 30), “Pek az bir kısmı hariç, şâban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi” denilmektedir.
Buhârî, Savm 52; Müslim, Sıyâm 177. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 30
1251. Mücîbetü’l-Bâhiliyye, babasından (veya amcasından) naklen, babasının Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e elçi olarak gidip memleketine döndüğünü, bir yıl sonra -hali ve görünüşü oldukça değişmiş olarak- tekrar Hz. Peygamber’e gittiğini ve şöyle dediğini haber verdi:
– Ey Allah’ın Resûlü! Beni tanıdınız mı? Hz. Peygamber:
– “Sen kimsin? (tanımadım)” buyurdu. Adam:
– Bir sene önce size gelmiş olan Bâhilîyim, dedi. Hz. Peygamber:
– “Seni böylesine değiştiren nedir? Halbuki sen çok iyi görünüyordun” buyurdu. Adam:
– Senden ayrıldığım günden beri, geceleri hariç, asla yemek yemedim, dedi. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
– “Kendine işkence etmişsin!” buyurdu ve ilâve etti:
– “Sabır ayı (ramaza)nı bütünüyle, diğer aylardan da birer günü oruçlu geçir. ” Adam:
– Benim için bu sayıyı arttırınız. Zira benim gücüm bundan fazlasına yeter, dedi. Hz. Peygamber:
– “O halde her aydan iki gün oruç tut!” buyurdu. Adam:
– Daha arttırınız, dedi. Hz. Peygamber
– “Peki, her aydan üç gün!” buyurdu. Adam:
– Biraz daha arttırınız, dedi. Hz. Peygamber de:
– “Haram aylarında (receb, zilkade, zilhicce ve muharrem) üç gün oruç tut, bırak; üç gün oruç tut, bırak; üç gün oruç tut, bırak. “buyurdu ve üç parmağını birleştirip bırakmak suretiyle de fiilen gösterdi.
Ebû Dâvûd, Savm 55. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 43

PAYLAŞ