Kocası karısını yatağa çağırdığı zaman icabet etmesi

Kadın dini bir zorunluluğu yok ise kocasının yatağa davetine icabet etmelidir.

Ebû Hüreyre radıyallah anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Bir erkek hanımını yatağına çağırır, o da gelmez ve kocası kendisine kızgın vaziyette gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lânet eder. “
Buhârî, Bed’ü’l-halk 7, Nikâh 85; Müslim, Nikâh 122. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 40

 
Buhârî’nin bir rivayetinde: “Kadın kocasının yatağına dönünceye kadar” buyurulur.

PAYLAŞ