Sadece Cuma günü oruç tutmak yasaklanmıştır

1765. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ i şöyle buyururken işittim demiştir:
Sizden biriniz, cumadan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmadıkça, sadece cuma günü oruç tutmasın. “
Buhârî, Savm 63; Müslim, Sıyâm 147. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 50
1766. Muhammed İbni Abbâd şöyle dedi:
Câbir radıyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum? Câbir:
– Evet, yasakladı, dedi.
Buhârî, Savm 63; Müslim, Sıyâm 146
1767. Mü’minlerin annesi Cüveyriye Binti Hâris radıyallahu anhâ’dan nakledildiğine göre, kendisi oruçlu iken bir cuma günü Peygamber-i Zîşan sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girmişti. Efendimiz:
– “Dün oruç tuttun mu?” diye sordu, Cüveyriye:
– Hayır, tutmadım, dedi.
– “Yarın oruç tutmak istiyor musun?” diye sordu.
– Hayır, tutmayacağım, dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:
– “O halde orucunu boz” buyurdu.
Buhârî, Savm 63

PAYLAŞ