Horoza sövmeyin

Zeyd İbni Hâlid el-Cühenî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Horoza sövmeyiniz. Çünkü o namaz için uyandırır. “
Ebû Dâvûd, Edeb 115. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, IV, 115; V, 193

PAYLAŞ