İkiyüzlülük ve cezası

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
   İkiyüzlüleri kıyâmet günü insanların en şerlileri olarak göreceksin. Çünkü onlar (ara bozmak için) biri ile başka türlü ve diğeri ile de başka türlü konuşurlar. (Buhârî – Müslim)
   Ara bozmak ve fitne fesat çıkarmak için araları açık olan iki müslümandan biri ile başka türlü ve diğeri ile de başka türlü konuşanlara ikiyüzlü denir.
   İkiyüzlüler yaklaştıkları kimselerden yana bir görünüm sergileyip ve onları destekler izlenimi verip; dost, arkadaş, komşu, akraba, gelin, kaynana ve karı-koca arasında soğuk rüzgarların esmesine ve müslümanlar arasındaki birlik, beraberlik ruhunun sarsılmasına neden oldukları için, ikiyüzlüler gerçekten insanların en şerlileri ve en kötüleridir.
Yüce Allah buyuruyor:
   Mü’minler ancak kardeştir. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun (ikiyüzlülük yapmayın) ki, rahmete kavuşasınız. (Hucûrat – 10)
   Irkı, rengi ve dili ne olursa olsun, mü’minlerin hepsi birbirinin din kardeşidir. Din kardeşliği kalıcı olduğundan ve âhiret âleminde de kesintisiz devam edeceğinden, inançsız bir öz kardeşten çok daha hayırlıdır.
   Bu nedenle âyet-i kerîmede: “Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun (dedikodu, söz taşıma ve ikiyüzlülük gibi arabozucu kötü davranışlardan kaçının) ki, rahmete kavuşasınız” buyuruluyor:
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
   Kim dünyada ikiyüzlü olursa, kıyâmet günü onun ateşten iki dili olacak. (Buhârî – Ebû Dâvûd)
   İki yüzlüler dilleri ile iki tarafa da zarar verdikleri için, “El-cezâ-ü, mislü’lamel”
(cezalar, suçun misli iledir) kuralı gereği, Yüce Allah onlara ateşten iki dil verecek ve onlar cehennemde kendi dilleri ile sürekli kendilerine azap edecekler.
Abdullah İbni Ömer radıyallahü anhüma’ya,
   Biz devlet yöneticilerinin yanına gidip de dışarı çıktığımız zaman, onların
yanında konuştuklarımızın tam aksini konuşuyoruz dediler (Abdullah İbni Ömer) dedi ki: “Biz Resûlullah (s.a.v.) zamanında bunu nifak (ikiyüzlülük münafıklık) alâmeti sayardık.” (Buhârî)
   Yağcılık dediğimiz bu davranış, günümüzde de aynen devam etmektedir. Normal yolların dışında tepeden inme emirlerle işlerini gördürmek ya da haksız kazanç sağlamak isteyen bazı açık gözler (açgözlüler), üst düzey yetkililerin yanında başka ve dışarı çıkınca başka türlü konuşurlar. Hele işleri olmazsa, en çirkin sözlerle onlara hakaret ederler. Allah, ikiyüzlü sapıkların şerrinden hepimizi korusun!
Ahmet Tomor Hocaefendi – www.ihvanlar.net

PAYLAŞ