Salonda çalgılı düğün yapanları Mahmud Efendi Hazretleri uyarıyor

   Düğün mevsiminin gelmesiyle damat ve gelin adaylarını tatlı bir telaş sardı. Bu dönemde iki taraf arasında sorun olan en büyük şey düğünün nasıl yapılacağı. İki taraftan birisi düğünün yemekli sohbetli diğeri salonda ve çalgılı olmasını isteyince problem olabiliyor. Düğün salonda olacak olsa bile çalgısız olmalı ve sohbetli olmalıdır.
   Mahmud Efendi hazretlerimiz düğün yapacak Müslümanları bu konuda şöyle uyarıyor.
   Kafirlere meyletmenin ne kadar büyük zararları olduğunu şu ayeti kerime çok açık bir şekilde bize beyan etmektedir:
   ”Zulmeden kimselere (sevgi beslemek, yağcılık yapmak veya yaptıkları işlere rıza göstermek suretiyle) az dahi meyletmeyiniz sonra size ateş dokubur (cehennemlik olursunuz) Allah’dan başka dostlarınız da yoktur, sonra yardımda olunmazsınız.” (Hud 113)
   Şimdi bizim müslümanlar düğünlerini salonlarda icra etmeye çalışmakla onlara benziyorlar. Eğer mümkünse camide erkek cemaatına sohbet verilmeli.Kadınların da düğünü yapabilecekleri büyük geniş yerleri yoksa düğünü evlerinde yapmalı, ne kadar insan alabilecekse onlarda o kadar kişiyi davet ederler.
   Biliyorsunuz koca bir yangın kibrit ateşiyle başlar. Başlangıçta bir damla suyal söner ama sonra denizi döksen sönmez. Desinler, demesinleri çıkaralım aradan…
Bakınız Mevla ne buyuruyor?
   ”Allah yolunda mücadele ederler.Levmedicinin (kınayanın) korkmazlar.İşte bu haslet Allah’ın fazlıdır.Onu dilediği kimseye verir.Allah genişlik sahibi ve herşeyi bilendir.”
   Üstadımız Hacı Ali Haydar Efendi (Kuddise sirrahu) Hazretlerinden duymuştum ki: Kafirle mümin, birbirlerinin ateşini dahi görmesinler. Onu görmekle onun ahlakından ona sıçrar. Bizim müslümanlar onlara uydukları hususlarda dahada ileri gitmeye kalkıyorlar. Gururları, kibirleri, dünyacılıkları bırakalım. Rabbimizin sevdiği üzere yaşayalım…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ