İslam Halifesinin şartları

Irak’ta ajanların yönetimindeki cahil kuklaların ilan ettiği sözde “halifelik” – “İslam Devleti” ve bu kavramların neden kullanıldığını sizlere daha önce izah etmiştik. BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ
   “Halifelik” makamının gözlerde ve yüreklere “korku salan” ve tek işi “kafa kesmek” olan bir örgüt olarak sunulmasına karşılık bizler insanları bu konuda aydınlatmayı gerekli görüyoruz.
   Allah’ın emirlerini uygulayıp, yasaklarından men etmek, zulüm ve anarşinin doğuşuna mahal vermemek, hak ve adaleti ayakta tutmak için bir lider lazımdır. İslam dininde buna halife veya imam denilir. Hilafet de onun vasfıdır.
   İslam dininde hilafetin büyük bir yeri vardır. Bunun için Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vefat ettiğinde defnedilmeden evvel ashab-ı kiram bir halife tayin etmek için çalışmaya başladılar. Ancak Hazreti Ebubekir (Radıyallahu anh)ı halife seçtikten sonra defn işine döndüler.
Halife olmanın şartları şunlardır:
1- Müslüman olmak. Yahudi, Hıristiyan, putperest ve mürted gibi kişiler, Peygamberimiz ve ashabının yoluna muhalif görüşteki kişiler halife olamaz.
2- Mükellef olmak. Akil ve baliğ olmayan kimse halife olamaz.
3- Erkek olmak. Kadın zayıf olup, hamilelik hayız nifas gibi hallere armuz kaldığından vazifesinin gereğini yapamayacağından halife olarak tayin edilemez. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Başına kadın getiren bir toplum felah bulamaz.”
4- Müctehid olmak. Çünkü Peygamberin irtihalinden sonra vahiy gelmeyeceğine göre müctehid olmaz ise Kur’an ve sünnette yer olmayan yeni olayların cevabını bulamaz. Doğru hüküm veremez.
5- Cesur olmak…
6- İleri görüşlü olmak. Yani Müslümanların işini tedvir edecek kadar yeterli olmak.
7- Azaları sağlam olmak. Yani âmâ, dilsiz ve sağır olmamak. Çünkü böyle olduğu takdirde görevini tam yapamaz.
8- Âdil olmak. Yani Allah’ın emirlerine imtisal edip nehiylerinden sakınmak…
   Bu gün ortaya çıkartılan sözde halife bozuntuları Ümmetin değil, İsrail’in halifeleridir. Halifelik, hilafet, İslam devleti gibi kavramların “terörizm” ile yan yana gelmesini sağlayan, adalet nedir bilmeyen, Müslüman kanına susamış bu vahşi kuklaların, adalet güneşi olacak halifelik ve bütün dünyaya huzur dağıtacağı, tek hedefi kafirler olan, Allah’ın ve Resulünün emirleri doğrultusunda işleyen İslam devleti ile uzaktan yakından alakaları yoktur.
   Müslümanların ve tüm dünya halkının muhtaç olduğu huzur ve adalet, (İslam’ın özü) Ehli Sünnet ile yoğrulmuş bir İslam devleti ile dünyaya yayılacaktır.
   Cahillerin ilan ettiği sözde hilafet “şeytanın hilafeti”, sözde İslam Devleti de “Şeytan’ın Devletidir” Şeytanın sistemine hizmet eden, Deccaliyet devletidir.
(Halil Günenç Hocaefendinin eserinden isifade edilmiştir)
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ