Bu söz Mahmud Efendi Hazretlerine ait değildir

   Özellikle internet ortamında tarikat ve tasavvufa düşmanlık etmek için ayetleri kendi kafalarına göre yorumlayan, büyük müctehidlerin sözlerini çarpıtan Vehhabi=Selefi akımları, aldıkları ilmi cevaplar karşısında acziyetle köşeye sıkıştıklarından dolayı iftiraya ve karalama yoluna gitmekten başka bir çare bulamıyorlar.
   Acziyetleri ve çaresizlikleri onları öfkelendiriyor ve dolayısıyla iftira dolu hakaretlere sevkediyor.
   Bu acziyetlerinin göstergelerinden bir tanesi de Mahmud Efendi Hazretlerimizin hayatında hiçbir şekilde ağzından çıkmayan bir sözü paylaşıyor olmalarıdır.
   O söz şudur:
   “Ete kemiğe büründüm, Mahmud diye göründüm”
   Bu söz Efendi Hazretlerimize ait değildir. O, bu sözü hiçbir yerde ve hiçbir surette söylememiştir. O’nun ağzından böyle bir ifade çıkmamıştır.

 İŞİN ASLI NEDİR?

   Müridlerden bir kişi böyle bir sözü zuhurat diye tabir ettiğimiz Allah’ın zikri ve murakabe ile meşgul olurken gelen uyku halinde duymuştur.
   Bu söz Efendi hazretlerimize atfedilerek bir karalama kampanyası oluşturulamaz. O’na ve tasavvufa karşı bir delil hükmü taşımaz.
   Efendi Hazretlerimizin söylemediği bu sözü O söylüyormuş gibi lanse edenler acziyet içinde olduklarını kabul etmişlerdir. Ve bu halleri zavallılıklarını ortaya koymaktadır.
    Bu kişiliksizler o kadar alçaktır ki, “yerinden kalkamayan zavallı mı sana himmet edecek” diyerek yaşı sekseni geçmiş bir insanın bedensel hastalıklarını istismar edecek kadar zıvanadan çıkmıştırlar. Ruhun gücünden habersiz bu çaresiz güruh son çare artık sövüp saymakta ve hakaret etmektedir.
   Siz değerli kardeşlerimiz bu yazımızı olabildiğince kişiye ulaştırın ki, İslam’ın, tarikatın ve Allah dostlarının aleyhine çalışan bu sefillerin oyununu bozalım…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ