Mustafa İslamoğlu'ndan Peygamberimize HAKARET

   İşte Mustafa İslamoğlu’nun Gerekçeli Meal Tefsiri eserindeki kısım.
   İslam Peygamberine, alemlere rahmet olan Nebi’ye “kibirli adam” diyen İslamoğlu’nun gerçek yüzü…
   Meal çalışmasında KİBİRLİ yazılmış ve dipnotta bu ibâre yer almış ,daha sonra sitesi ve ilgili videosunda bu surenin ilgili ayetlerinin 3 ve 4.olduklarını izah etmiştir.
Alıntı:
https://archive.org/stream/HayatKitabiKuranGerekceliMealTefsir/HayatKitabiKuranGerekeliMealTefsir2_djvu.txt

İSLAMOĞLU’NUN KENDİNİ SAVUNMASINDAKİ ÇELİŞKİ

  İslamoğlu tefsirindeki “kibirli adam” ifadesinden Peygamberimizi kasdetmediğini söylüyor ama diğer mudil kitabında Peygamberi işaret ettiğini yazıyor.. İşte batılın çelişkisi

 
http://www.youtube.com/watch?v=qef-YvTKKGQ