Kur'an'a abdestsiz dokunulur diyen Mustafa İslamoğlu'na madde madde reddiye

Mustafa İslamoğlu Kur’an-ı Kerime abdestsiz dokunulabileceğini ispat edebilmek için ilmi(!) kişiliğini konuşturmuş ve sıralamış. Aşağıdaki ayet şu sebeplerden dolayı Kur’an-ı Kerime abdestsiz dokunulamayacağına delil olmazmış:
O’na ancak temizler dokunabilir Vakıa 79
Çünkü:
1) Bu ayet indiğinde henüz elde “kitap” denilebilecek bir “mushaf” bulunmamaktadır.
2) o dönemde henüz abdesti farz kılan Maide 6 inmemişti.
3) Ayetin hitap bağlamı mü’minler değil kafirlerdir.
4) Ayetin konusu insanlar değil cin ve melekler gibi görünmeyen varlıklardır.
5) Ayetteki temizlik de maddi değil 3:55, 8:11, 9:103 gibi bir çok ayette kullanıldığı üzre manevi temizliktir ki, vahyin sayfaları da “tertemiz sayfalar” olarak anılır 98:2
6) İnşa değil haber cümlesidir. Yani “dokunamazsın” değil, istese de “dokunamaz” denilmektedir.
7) Ayet ahkam ayeti değildir, çünkü Mekkidir.
8) Meknuun kitap, yani “korunmuş/saklanmış kitap” elle tutulup gözle görülemez.
İSMAİLAĞA’DAN CEVAP VAR
   Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği bütün bu iddialara gerçek ilimle cevap veriyor ve balonu söndürüyor. İzliyoruz:
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GP3B4j7Xs50]