Hasan Karagüzel saçmaları ve yerel ifsad

   Hasan Karagüzel adında dini bilgisi yerel ifsada yeterli olup bulunduğu Adapazarı bölgesinde, bölgesel internet sitelerinde yazıları yayınlanan ve yerel tvlere çıkan bir şahıs.
   Adamn bilindik inkarcılardan hiçbir farkı yok. Sadece ve sadece size bir örnek verip bu adamı tanımanızın ve ismini hafızalara kazımanızın yeterli olacağı kanaatindeyiz.
   “Kur’an Yetersizdir Diyen Alimcikler” başlığı altında yazdığı yazıda hadisleri baştan başa inkar ediyor ve sadece Kur’an’ın yeterli olduğunu söylüyor.
   Bakın yazısının bir bölümünde ne diyor:
   “Kuranın yanında başka kitaplara ihtiyaç vardır diyenler, Kuran-ı beğenmeyenlerdir. Kuranı yetersiz görüp beğenmeyenlerin ne olduklarını ileride vereceğim ayetlerde göreceksiniz. Bu tiplerin ne kadar Müslüman olup olmadıklarını, kendilerine ne denilip denilmeyeceğini açıkça anlamış olacaksınız. Biz Müslümanlar olarak, gerçeğe inananlar olarak özellikle, Kurana iman ederek selef putlarını inkâr etmek zorundayız. Bazılarının ilahı Allah değildir. Ellerinde meyyit oldukları tağutlarıdır. Alimciklerin putları ise Buhari, Müslim gibi Kurana paralel şüpheli rivayetlerdir. Bu rivayetlerin çoğu şüpheden de öte uydurmadır, saçmadır. Kimin nerden topladığı belirsiz, Peygamberimizden 200 sene sonra peygamber adına düzülmüş rivayetlere taparlar.”
   Bu adam sorlacak soru basit: Kardeşim sen namazını neye göre kılıyorsun? öyle ya Kur’an-ı Kerimde namazın nasıl kılındığı yazmıyor. Bir başka soru ise namazda yellenmek abdesti bozar mı bozmaz mı?
   Neye göre bozmaz neye göre bozar diyeceksin bakalım. Kur’an-ı kerime bakacaksan, Kur’an’da abdesti bozalar yazmıyor. Ne yapacaksın?
   Allah’ın, kitabında kendi isminin yanından “ve” ile atıfta bulunarak ayırmadığı Peygamberimizi aklınca saf dışı bırakarak nereye varacaksın?
   Daha önce söyledik, Peygamberi saf dışı bırakıp kendi yorumunu din diye sunacaksın.
HADİSLER UYDURMAYMIŞ
    Bakın bütün İslam alemi uydurma rivayetlere aldandı da, gerçeği keşfeden bir zat daha çıkıverdi ve bizi karanlıklardan kurtardı(!)
   Ama ne kurtarış! Ne kolay kurtarış!
   Ağızdan bir çırpıda çıkıveriyor değil mi: “hadisler uydurma”
   Peki senin buna delilin ne? 
   Hadis-i şerifi nakleden zat kimden nasıl aldığını beyan ediyor. O dönemde Ümmet-i Muhammed dini hassasiyette zaten en üst seviyedeydi ve bu alimlere itiraz olmadığı gibi “en sahih” hadis kitapları olarak da kabul görmüş, benimsenmiştir. Sen neye dayanarak “uydurmadır” diyebiliyorsun?
   Neye dayanacaksın, elbette duvara dayanıyorsun.
FARKLI İLMİHAL
   Konuyu açmışken zatın bastırdığı bir kitaptan da söz edelim. Farklı İlmihal adı ile bir kitap basmış bu zat. İçinde öncelikle mezheplere saydırdıktan sonra ilmihal bilgilerine sıra geliyor ve Kur’an-ı Kerimin ilk muhatabı Peygamberimiz ve ashabının yaşadığı dini kabul etmediği için başlıyor kendi uydurduğu dinin kurallarını saymaya.
 
DİKKAT EDİN!
   Biz bu gibi şahısların zihniyetini daha önce deşifre ettiğimiz için ayrıntıya gerek duymuyoruz. İsim olarak bilin yeter. SADECE KUR’AN DİYENLERİ DEŞİFRE İÇİN TIKLAYIN
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ