Noel Baba saçmalığı nereden geliyor?


   Hıristiyan bir papazın çocuklara hediyeler dağıttığı hikayesinden uydurulan “noel baba” efsanesi bu gün tüm dünyada hıristiyanlık propagandası amacıyla kullanılmaktadır. Maalesef bizim Müslümanlar da bu saçmalığa sahip çıkmaktadır. Bu konuya dikkat çeken Ahmet Tomor Hoca Hıristiyanların dinlerini terk etmesinden bahsediyor:
   Otuz yaşında peygamber olan Hazreti İsa, sadece üç yıl peygamberlik görevini yaptı ve otuz üç yaşında göğe kaldırıldı. Bu üç yıllık görevini de yahudilerin aşırı baskısından dolayı gizlilik içinde yaptığından, gerçek İncil gereği gibi yazılamadı ve ezberlenemedi.

   Hz. İsa’dan sonra havârîleri (sahâbeleri) çeşitli ülkelere dağıldılar ve o dönemde hak din olan hıristiyanlığı Roma Devletinin baskısına rağmen gizlice yaymaya çalıştılar. Ancak hiçbiri İncil’in tamamını ezbere bilmediğinden, onların döneminde de gerçek İncil yazılamadı ve hıristiyanlık sağlam temeller üzerine oturtulamadı.
   O günün koşullarında, mahzenlerde ve karanlık yerlerde havârîlerin sohbetlerini dinleyenler ve onlardan sonra gelenler, havârîlerin her sözünü incil sanıp birbiriyle çelişkili kitaplar yazdılar ve o dönemde Roma’da yaygın olan çeşitli hikâyeleri ve efsâneleri de bunlara karıştırdılar. Örneğin;4- Esinleme
“B. Çocuk doğuran kadınla düşman (1-6)”
   Gökte ulu bir belirti göründü. Güneşi kuşanmış bir kadın, ayaklarının altında ay. Başında oniki yıldızdan bir taç. Karnında çocuk taşıyor, doğum sancılarıyla kıvranarak bağırıyor.

 Türkçe “Kitabı Mukaddes” denilen incil’den alıntı yaptığım ve sadece bir paragrafını aldığım bu ve buna benzer bölümler, peri masallarını da aştığı, akıl ve mantıkla bağdaşmadığı halde, “Dünya dönüyor” dediği için Galileo’yu aforoz edip Engizisyon mahkemelerinde yargılayan papazlar tarafından incil diye kiliselerde okunuyor ve çağın fanatik hıristiyanları da onları dinliyor.

   Yüce Allah buyuruyor:
Hak’tan sonra, sapıklıktan başka ne var ki! (Yunus, 32)
   Ana sermayesini yitirip borç, kredi ve faizlerle ayakta durmaya çalışan bir tüccar, çamura batan bir araba gibidir. Sürücü gaza bastıkça patinaj yapan araba daha fazla battığı gibi borç, kredi ve faiz bataklığına batan tüccar da çırpındıkça daha fazla batar ve sonuçta iflâs eder.

   Hak din de böyledir. Hak dinin ana kaynağı olan ilâhî kitabın aslını yitirip hikâye ve efsânelerle ayakta durmaya çalışan bir din de, hikâye ve efsâne bataklığına daldıkça hak dinden daha fazla uzaklaşır ve sonuçta hak din olma özelliğini yitirir.

Ve Noel Baba efsânesi
   Milâdî 350 yıllarında Myra (Demre-Antalya) yöresinde yaşadığı ileri sürülen Aya Nikola yani noel baba denilen hıristiyan azizi, Hz. İsa’dan yaklaşık 300 küsür yıl sonra ortaya çıktığına göre, gerçek İncil’de Aya Nikola hakkında tek bir kelimenin olmaması doğaldır.
   Roma İmparatoru Konstantin’in emriyle mîlâdî 325 yılında İznik’te toplanan papazlar kurulunda yüzlerce incil arasından seçilen Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incillerinde de noel baba ile ilgili tek bir kelimenin olmaması yine doğaldır.

   Ancak doğal olmayanı, akla, mantığa, bilime ve hak dine ters düşeni, çağımızdaki hıristiyanların güncel incillerde bile adı geçmeyen ve tarihsel bir bulguya dayanmayan noel baba efsânesini daha da abartıp onu kutsallaştırmaları ve dinlerini hikâye ve efsânelerle ayakta tutmaya çalışmalarıdır. İngiliz Durkan Başpiskoposu Dr. David Jenks ve St. Albans Başpiskoposu John Gummer gibi sağduyu sahibi hıristiyan din adamları bile, noel
babanın “Bir peri masalı ve efsâne olduğunu” söylüyor ama,
   Ne yazık ki gerçek hikâyeler, peri masalları ve efsâneler gerçeklerden daha hoş geldiği için, uyuşturucu bağımlıları gibi gerçekleri araştırmaya gerek duymuyor ve hayal duygularını tatmin etmekle yetiniyorlar.
Yüce Allah buyuruyor:
(Ya Muhammed!) Dinlerini bir oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatı kendilerini aldatan kimseleri (sen bana) bırak. (En’âm, 7)

   Okun yaydan fırladığı gibi dinlerinden fırlayan ve geçici dünya hayatına aldanan hıristiyanlar, içkili gazinolarda, barlarda, pavyonlarda, gece kulüplerinde, kumarhanelerde ve plajlarda oynayıp eğlendikleri gibi,
   Yılbaşı, noel baba ve noel yortularını kutlama adı altında dinlerini de
oyun ve eğlenceye çevirdiklerinden, Allah (Celle Celalühü): “Ya Muhammed! Sen onları bana bırak, onların cezasını ben vereceğim” buyuruyor.

   Ya hıristiyanlardan aşağı kalmayan zavallı müslümanlar!

   Mîlâdî takvime göre hıristiyanların yılbaşı gecelerinde, kimliğini, benliğini ve dinini unutup günah işlemede hıristiyanlarla yarışanlara, içki içenlere, kumar oynayanlara, kadere îmanı unutup şansını denemek için en azından bir millî piyango bileti alanlara, o geceye özel hindi eti yiyenlere, evlerini ve mağazalarının vitrinlerini noel baba denilen üç boyutlu putlarla süsleyenlere, Yüce Allah’ın “Ya Muhammed! Sen onları bana bırak, onların cezasını ben vereceğim” buyruğunu hatırlatır, gaflet uykusundan uyanıp hidayete ermeleri için dua eder, tecdîd-i îman ve tecdîd-i nikâh yapmalarını tavsiye ederiz.

Ahmet Tomor Hocaefendi – www.ihvanlar.net

PAYLAŞ