Belediyelerin logar kapaklarında dikkat çeken ayrıntı

   Logar kapaklarında Lafzatullah ı andıran simgeler vatandaşların tepkisine sebep oluyor.
   Bu görüntüler Sivas belediyesine ait:

Bunlar da Kadıköy belediyesi logar kapaklarından bir kaçı

 Bunlar nedir? Logo bile olsa lafzatullahı çağrıştırdığı için buraya koyulmaması gerekir. Yetkililerden bu konuda bir açıklama bekliyoruz
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ