Nereden Zuhur Etti Bunca Süslüman Haşarat?

Mehmed Şevket EygiBU adamlara ve karılara bakarsanız sanki dindarlık şudur: Lüks ve israflı bir mesken sahibi olmak… Lüks bir yazlık… Lüks otomobil… Lüks mobilyalar… Lüks giysiler markalar… Lüks seyahatler, konaklamalar, beş yıldızlı oteller… Lüks umreler Zam Zam Towerler… Lüks yeme içme… Lüks markalar… Lüks lüks lüks… İsraf israf israf… Benlik şöhret… Bin türlü beyinsizlik… Yahu bunlar Müslüman mıdır, Süslüman mıdır?
Müslümanlıkta böyle şeyler yoktur. İslam dini sahih bir iman, başta beş vakit namaz olmak üzere Allah’a samimiyet ve ihlâsla ibadet etmek… Allah’ın rızasını kazanmak… Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) şefaatine nail olmak… Benliğiyle ve harbî kafirlerle cihad…  Yüksek ahlak… Doğruluk dürüstlük adalet insaf… Olabildiğince iyilik yapmak… Faydalı ilimleri öğrenip hayata uygulamak… Bütün mü’minlerin tek bir Ümmet olması… Râşid ve âdil bir İmama biat ve itaat etmek… Dünya hizmet ve vazifelerini yapar olduğu halde ahirete dönük olmak… Büyük Mahkeme huzurundaki hesap ve kitaba hazırlanmak… Emr-i mâruf ve nehy-i münker… Emanetlerin ehil olanlara verilmesi… Helalinden kazanıp yemek… Parayı put haline getirmemek… Ruhbanları erbab edinmemek… Kanaatli ve ölçülü bir ömür sürmek… Yemek için yaşamamak, yaşamak için yemek… esasları üzerine kuruludur.
Nereden çıkıp türedi şu Süslüman denilen güruh-i lâ yüflihûn?..
Bidayette mücahid geçinen şu müteahhidler…
Şu marka fetişistleri…
Elli bin liralık bir otomobil ihtiyacını görecekken, bu adamlar niçin 250 bin liralık otolara biniyor?
Niçin doyduktan sonra yiyorlar?
Birtakım kadınların sergiledikleri o acayip rengârenk cascavlak kıyafet tesettür müdür, yoksa tesettürün karikatürü müdür?
İslam dini rüşveti yasak etmiş, bu kadar dindar(!) rüşvetçi nereden peydahlandı?
Bu herif bunca malı zenginliği nasıl iktisab etmiş? Nereden bulmuş?
Şu canlı gurur ve kibir heykelleri… Dinleri para, kıbleleri para olanlar…
Hem Rahman’a ibadet ettiklerini iddia eden, hem de Deccal’a ve Tağut’a hizmet edenler…
Bunlarınki ne biçim bir dindarlıktır? Böyle dindarlık olur mu? Olmaz olsun olmaz olsun!..
İslam’ı ve Müslümanları bu haşaratın elinden kim kurtaracak?
Bu adamlar İslam dâvasını daha ne kadar mıncıklayacak?
İnsan büyüklüğünde hamam böcekleri…
Tank cesametinde tezek böcekleri…
Kurtlar çakallar tilkiler sırtlanlar kobralar timsahlar…
Sahte mücahidler…
Müslümanların ekinlerini gök iken biçenler…
Süslümanlar…
Öfff!..
Mehmet Şevket Eygi – Milli Gazete

PAYLAŞ