Şeriat Hırsızın Elini Keserek Hırsızlığın Kökünü Keser

M. Şevket EygiSORU: Ben fitneye karışmam, namazımı kılarım, orucumu tutarım, bir kenarda dururum, fitne ve fesada karışmam düşüncesi ve  zihniyeti doğru mudur?
CEVAP: Hem doğrudur, hem yanlıştır. Müslüman elbette fitne ve fesat çıkartmaz ama  emr-i mâruf ve nehy-i münker farzını da ihmal etmez. Ülke bir gemi gibidir, batarsa üzerinde yaşayan iyiler de denize gark olur. Ben hiçbir şeye karışmam, vazifemi yapar, yan gelir yatarım  davranışı var ya, işte o da bir  fitnedir. İyi, şuurlu, uyanık Müslüman elinden geldiği kadar fitne, fesat, dinsizlik, densizlik, irtidat,  fısk, fücur, isyan, tuğyan, fuhşiyyat, riba, zina, nemrudî bina, rüşvet, işret, kumar yangınlarını söndürmekle yükümlüdür.  Bunun  asgarîsi, kalben nefret ve buğz etmektir. Bu ise imanın sınırındadır.
SORU: Kötü  düzenlerde (sistemlerde)  kötü işler yapılabilir,  haram kazançlar elde edilebilir diyenler var. Onların bu sözlerinin hükmü nedir?
CEVAP: Bir Müslüman Darülislam’da yaşasın, yahut Darülharb’te,  içki içmesi, domuz eti yemesi, zina etmesi  haramdır. Kötü düzenlerde Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın kötülediği haram işler işlenemez. Haramlara helaldir diyen kâfir olur. Bu düzen bozuktur diye  halkı, devleti, memleketi,  bütçeleri talan edenler, büyük vurgunlar vuranlar, bu yaptıklarının caiz ve helal olduğuna itikat ediyorlarsa kafir olurlar.
SORU: Bir Müslüman açlıktan ölmemek için domuz eti yiyebilir mi, susuzluktan ölmemek için şarap içebilir mi?
CEVAP:  Açlıktan veya susuzluktan ölmemek için yiyebilir, içebilir ama zaruret miktarı… Yani ölmeyecek miktarda yiyebilir, içebilir,  lakin sınırı aşamaz.
SORU: Gece namazına kalkan, teheccüd kılan bir Müslüman bunu başkalarına söyleyebilir mi?
CEVAP: Nafile ibadetler söylenmez. Teheccüde kalkan bir Müslüman ışık yakmadan önce perdeleri sıkıca kapatmalıdır. Ev halkı bilir ama başkası bilmemelidir. Zekat açıkta verilebilir ama nafile sadakalar, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde verilir.  Nafile ibadetlerini gösterenler, bu konuda reklamlarını yapanlar münafıktır.
SORU: Doyduktan sonra yemeye devam etmenin hükmü nedir?
CEVAP: Hep böyle  yapmak haramdır.  Çünkü israftır, sağlığa zararlıdır. Müslüman yemek için yaşamaz, yaşamak için yer.
SORU: İhtiyacı olmadığı halde, statü için çok pahalı cep telefonun almanın hükmü nedir?
CEVAP: Böyle yapan beyinsizdir. İhtiyacı olmadığı halde lüks otomobil edinmek de bunun gibidir.
SORU: İslam Şeriatinde hırsızlık yapanın elinin kesilmesi var mıdır?
CEVAP: Vardır. Kur’anla, Sünnetle, icmâ ile sabit bir haddir.  Şeriatin bu cezası, hırsızlığın kökünü keser.
SORU: İslamda zanileri (zina yapanları) recm ederek idam var mıdır?
CEVAP: Vardır. Recm cezasının tatbik edilmesi için zina yapanın evli olması veya başından evlilik geçmiş olması gerekir.  Recm haddini inkar edenler, güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar gibidir.
SORU: Derneklere, cemaatlere, tarikatlara,  tüzel kişilere zekat verilebilir mi?    CEVAP: Verilemez. Verilebilir diyenlerin fetvalarının hükmü yoktur. Şeriata ve fıkha aykırıdır. Zekat parasıyla cami bile yaptırılamaz.  Zekat malları ve paraları fakirlere, miskinlere ve diğer hak edenlere, temlik  edilerek verilir.
SORU: Oğlum, kızım liseye üniversiteye gidiyor. Onların Osmanlıca öğrenmeleri şart mıdır?
CEVAP:  Şarttır. Anne babaların onlara Osmanlıca öğrettirmemesi  ayıptır. Öğrenmek istemezlerse onlarda hayır yoktur.
SORU: On altı yaşındaki kızım karma okulda genç erkeklerle birlikte okuyor…
CEVAP: İslam’ın hicab emrine aykırıdır. Haramdır. Sakıncalıdır. Bunun vebali öncelikle anne babalara aittir.
SORU: İslamın beş şartının dışında başka temel dinî emirler ve değerler var mıdır?
CEVAP: Vardır… Adalet… İstikamet (Doğruluk dürüstlük)…  Râşid İmama biat ve itaat…  Herkese  öğrenilmesi farz olan ilmi öğrenmek…  Allah’ın nimetlerini paylaşmak… Tesettür ve hicab… Mâruf ile emr ve münkerden nehy etmek…  Allah’tan Rabb, Kur’andan Kitab, İslamdan din, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden nebi olarak razı olmak… Cihad fi sebilillah…  Bütün mü’minleri kardeş bilmek…  Bütün mü’minlerin tek bir Ümmet olduğu şuuruna sahip olmak…

PAYLAŞ