7. sınıf din kitabında ALEVİLİK skandalı

   Ne oluyor, ne yapılmaya çalışılıyor? Milli Eğitim kimlerin elinde ve neye hizmet ediyor?
   7. sınıf din kitabında tam manasıyla skandal yaşanıyor.
   Aleviliğin İslam’dan ayrı bir şey olmayan İslam’da da en faziletli yollardan biriymiş gibi sunulan din kitabında çocuklarımızın zihinleri bulandırılıyor.
YARIM SAYFA NAKŞİLİK, 6 SAYFA ALEVİLİK
   Kitapta dikkati çeken ilk husus İslam’da itikadi olarak mevcut bulunan Maturidi ve Eş’ariliğe, tasavvufi olarak Mevlivile, Yeseviliğe ve Nakşiliğe yarımşar veya bir sayfa ayrılmasına karşılık Aleviliğe 6-7 civarında sayfa ayrılmış olması. Ve aleviliği bütün ayrıntıları ile ele almış olması.
TASAVVUFİ BİR YOL GİBİ İSLAMİ GÖSTERİLİYOR
   Kitapta yapılan en büyük oyun Bektaşi Veli’yi de Ahmet Yesevi’nin talebesi olmasını ele alarak, Aleviliği Bektaşilikle birlikte sunması ve Yesevilik gibi bir tasavvufi yol olarak lanse etmesi.

   Görüldüğü üzere Aleviliği bir tasavvuf ekolü olarak lanse ediyorlar. Tasavvuf istismarı bu şekilde devletin kitaplarına da girmiş oluyor. Yani koskoca Milli Eğitim Aleviliği hak bir yolmuş gibi gösterebilmek için TASAVVUFu istismar ederek tasavvufun arkasına sığınıyor.

   Ve işin ilginç tarafı alevilikte yapılan herşeyi yorumlayarak İslam ile ilişkilendirmeye çalışmışlar.
   Kimse sormamış bunlar neden farzıyyeti ayet ve hadis ile sabit olan, yolundan gittiklerini iddia ettikleri Hazreti Ali ve evlatlarının hiç bırakmadığı NAMAZ‘ı kılmazlar, Yine ayet ile sabit olan RAMAZAN ORUCUNU tutmazlar?
   Ve Kur’an-ı Kerimde ayetler ile övülüp, Peygamberimizin müjdelerine nail olup en yakınında bulunan sahabelere, Peygamberimizin sevgili eşlerinden Hazreti Aişe”ye (Radıyallahu anha) düşmanlık ederler?
   Bu mu sevgi yolu, bu mu tevazu yolu, bu mu hikmet yolu?
   Siz kimi kandırıyorsunuz be hey gafiller?
   Alevilik inancındaki batıllıkları orataya koyacakları yerde batıl olan bir yolu Hakk olarak gösterme gayreti içine giriliyor.
   Yuh artık diyoruz, yazıklar olsun diyoruz…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ