Pkk rahat durmaz, yüz verdikçe şımarır

   Pkk basit bir “halk direnişi”midir yoksa arkasında batı ve İsrail’in olduğu taşeron bir örgüt mü?
   Bunun cevabını verdiğiniz zaman olayı çözmüş oluyorsunuz zaten.
   Cevap ne peki?
   Elbette ki, İsrail ve batının taşeronu.
   O halde siz bir taşeronla nasıl olur da anlaşmaya varabilirsiniz? Daa doğrusu anlaşma yapabilir misiniz?
   Cevap yine “hayır” olacaktır.
   Çünkü maşa sahibi bırakmadan yere inmez. Maşanın kendi kendine karar verme hürriyeti yoktur. Maşadan gelen ses “sahibinin” çıkartacağı tıkırtıdan ibarettir. Dolayısıyla maşayı tutan eli kesmeden bir sonuç alamazsınız.
   Yani maşa ile müzakere yapılır ama netice alınamaz.
PKK VE PARTİSİ
   Dün Yasin Börü’yü şehid edenler iyi bir Müslüman olduğuna şehadet edilen hocasını da şehit etmişler.
   Bölgede yaşayan Müslümanlar “sakallıların can güvenliği yok” diyebiliyor.
   Neden?
   Çünkü güvenlik mekanizması o bölge için gevşetilmiş durumda. Peki sebep ne?
   Çözüm süreci…
   Adaletsiz bir çözüm olur mu? Güvenliksiz adalet olur mu?
   Adamlar rahatça keleş gibi ağır olanları dahil silah sokup gezdirebiliyor. Zulalar silah dolu. Emir bekleyen it sürüsü gibi boş adam var.
   Bir vatandaş o bölgede kendini güvende hissedemiyorsa bunun hesabını kim verecek?
   Artık bu bölgeyi silahtan ve güvensizlikten arındırma zamanı gelmedi mi?
   Sıkı yönetime elbette gerek yok ama kontrollerin artırılması ve denetim mekanizmasının kuvvetlendirilmesiyle, güvenlik güçlerinin artırılmasıyla veya yapılması gerekenlerin yapılması gerekmiyor mu?
   Yasin Börü ve hocası gibi nice şehitleri “körü körüne” vermemek için acil bir adım atılması gerekmiyor mu?
TAHRİK EDİYORLAR!
   Bazılarınız diyebilir ki, bunlar kaos çıkarmak için tahrik ediyorlar, bu tahriklere gelmemeli!
   Tahriklere gelmemeli elbette ama adamı göz göre göre öldürüyor sonra da pişkin pişkin açıklama yapıyorlar.
   Ne yapmalı peki? Tahrik olmamak adına katilleri seyretmeli mi?
   Devlet olaya el atıp acilen tedbir almaz ise işte o zaman tahrikler meydana gelecek veya mazlumun kanı yerde kalacaktır.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ

Etiketler