Çocukların camiye gelmesinden rahatsız olanlara

Soru: Çocukların camiye gelmelerinin hükmü nedir? Bazı yaşlı cemaat, küçük çocukların koşuşturmalarına tahammül edemeyip ,onlara bağırıp kapının önüne koyuyor. Bu davranış çocukların ruhsal dünyalarında dinden ve camiden soğumalarının nedeni midir ?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim

Akıl baliğ olmamış bir çocuk, imamın hemen arkası hariç, safların her yerinde durabilir. Çocukları en arkaya yollamak doğru değildir. İmamın arkasında -eğer imamın namaza devam edememe durumu olursa imamlığa geçmesi için veya yanılma ve unutmalarda imama yardımcı olunması için- imamlık yapabilecek düzeyde biri bulunması gerektiğinden, çocukların burada safa durmaları doğru değildir. Bunun dışında safın her yerinde, en önde, en arkada, ortada, kenarda safa durabilirler. Sadece iki çocuğun yan yana durmaları, beraberken yaramazlık yapabileceklerinden, namazın huzurunu sağlamak niyetiyle engellenmelidir. Bunun dışında lütfen çocukları en arkalara yollamayalım. Aramıza alarak onların namaz kılmalarını destekleyelim ve bizleri görerek doğru bir şekilde namazı öğrenmelerini sağlayalım.
Çocuklara camide sert davranılması meselesine gelince:
Bu konu gerçekten çok önemli bir mesele… Camiye gelen çocuklara tavrımız, onların gelecekteki cami ile olan ilişkilerini belirliyor. Bu kesinlikle unutulmamalıdır.
Çocuklar, çocukluklarının bir gereği olarak elbette hareketli ve afacan olacaklardır. Hele hele akranları ile birlikte olan çocukların son derece uslu durmalarını ve bir büyük gibi davranmalarını beklemek doğru olamaz.
Bu sebeple, onların çocuk olduklarını unutmadan fakat tamamen serbest de bırakmadan, güler yüz ile muamele ederek, konuşarak, takdir ederek gönüllerini almalı ve onların camiyi daima iyi hatırlamaları sağlanmalıdır. Elbette caminin bir ibadet yeri olduğunu onlara anlatacağız. Fakat bunu anlamalarını sağlarken sabredeceğiz ve yaşımıza uygun olarak olgun bir tavır göstereceğiz.
Unutmayın ki camide yaramazlık yaptığı, oyun oynayıp gürültü çıkardığı için kızıp camiden soğumasına neden olduğumuz bir çocuğu, o duygular ile büyüdüğü zaman tekrar camiye gelmesini sağlamak için çok dil dökmemiz gerekecektir.
Kimsenin bu vebale girmeye cesareti olmamalı.
Mehmet Talu Hocaefendi

PAYLAŞ