Allah dostlarının kerametine ve tasarrufuna şahit olan komutan anlatıyor

   Allah dostlarının kerametini ve (Allah’ın izniyle) tasarrufunu inkar edenler samimiyetle dinlesinler.
   Rabbimizin Kur’an-ı Keriminde “onlara dünyada ve ahirette korku yok” buyurduğu Allah dostlarının vesilesiyle ecdadımız Osmanlı’nın da parlak zaferler kazandığını tarih kitapları kaydediyor. Bunun en açık göstergesi İstanbul Fethiydi.
   Allah dostları o zaman vardı da son zamanlar da yok mu olmuştu? Hayır… Rabbimiz onları her dönemde bu ümmetin imdadına yolluyor ve irşada vesile kılıyor.
   Kıbrıs Barış harekatında da Allah dostlarının kerametleri ve tasarrufları açıkça görülmüştü. Önce videoyu izleyelim:

Allah dostlarının kerametini ve tasarrufunu… paylaşan: ihvanlarnet
   Çünkü o dönemde de asker “Allah Allah” zikriyle beraber savaşıyordu. Denilirse ki: “Allah, dostlarını şimdi neden yardıma göndermiyor?” Elbette ki, nice yerlerde Rabbimiz istediği kuluna istediğiyle yardım gönderiyor ama şurası muhakkak ki, Suriye’den ülkemize gelen alimlerin de itiraf ettikleri gibi Müslümanlar Rabbimizi zikretmeyi ihmal ediyorlar. Dillerden “Allah, Allah, La ilahe illallah” zikirleri düşmediği zaman, samimiyet olduğu zaman, İslam’a Kuran’a ve İslami olan herşeye bir edep, saygı olduğu zaman Rabbimizin imdadını görüyoruz. Şımarıklık baş gösterip gönülleri gaflet kapladığı zaman bu yardım bize gelmiyor maalesef…
   Uyanmamız lazım, Rabbimizin zikir kapısına dayanmamız lazım…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ