PKK Bitirilebilir Ama Bu Rejimle Bitirilemez

M. Şevket EygiOlumsuz bulanlar olacaktır ama bu yazıda ortaya koyduğum fikirler, teklifler, temenniler, çareler, çözümler çok önemli ve hayatîdir.
Bir: PKK terörü önlenebilir. Lakin bunu devlet önleyebilir, bugünkü rejim, sistem, düzen, ideoloji önleyemez. Rejim şu anda devlete yük ve köstek olmaktadır. Bu köstek mutlaka ortadan kaldırılmalıdır; yani Türkiye’ye, millî kimliğine, kültürüne, yapısına uygun âdil, faziletli, temiz, bilge bir rejim getirilmelidir.  M. Kemal’in ölümünden sonra fabrike edilmiş Kemalist resmî ideoloji ile devleti ayakta tutmak, vatanın bütünlüğünü korumak bundan sonra çok güçtür.
İki: Terör bölgesinde PKK’yı Kürtlerin temsilcisi olarak kabul etmek ölümcül bir hatâdır. Bu hatâdan dönülmedikçe terör önlenemez.
Üç:  Herkesi birden memnun etmek mümkün değildir, önemli olan çoğunluğun razı ve memnun olacağı bir sistem getirmektir.
Dört: Bu ülkede Türkleri, Kürtleri, Çerkezleri, Arnavutları, Gürcüleri ve diğer etnik kökenlileri bir araya getiren, birleştiren, kaynaştıran, millî ve toplumsal barışı ve uzlaşıyı sağlayan İslam’dır. Devlet İslam’la işbirliği yapmadan PKK terörü bitmez.
Beş: Abdullah Öcalan vaktiyle kendisiyle Bekaa vadisinde görüşen gazeteci Avni Özgürel’e  “Avni bey bu savaşı bitirmezler, bitirtmezler, bitireni bitirirler” demişti. PKK terörünün toz dumanı içinde yapılan yüz milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticareti, kaçakçılığı, trafiği önlenmeden bu savaş bitmeyecektir.
Altı: TC yanlısı gibi görünen bazı şahıslar ve zümreler dolaylı şekilde sinsice PKK’yı desteklemekte ve teşvik etmekte, tavşana kaç tazıya tut siyaseti takip etmektedir. Bunlar mutlaka tasfiye edilmeli, sahneden çekilmelidir.
Yedi: Gerilla ve terör hareketi konvansiyonel ordularla bitirilemez.  Devreye mutlaka yeni güçler sokulmalıdır.
Sekiz: Ülke çapında olamazsa, öncelikle terör bölgelerinde, İngiltere’de olduğu gibi din-devlet birliği, tam bir din hürriyeti sağlanmalıdır.  Bugünkü laikçilik parçalanmaya yol açar.
Dokuz: PKK terörünün ardındaki Kripto Ermenilerin, Kripto Yahudilerin mutlaka deşifre edilmeleri zarurî bir şarttır.
On: Günde en az iki milyon bayi satışı olan güçlü ve vatansever büyük bir günlük gazete olmadan, yine günde milyonlarca vatandaşın heyecanla seyrettiği millî bir tv kanalı olmadan PKK savaşı bitmez.
On bir: PKK terörü sadece sıcak bir savaş değildir, ona paralel bir propaganda savaşı vardır. Bu ikinci savaş kazanılmazsa, birincisi kaybedilir.
On iki: PKK yandaşı ve destekçisi sinsi derin güçler ülke çapında bir Türk-Kürt çatışması çıkartmak istiyorlar. Buna fırsat verilirse PKK kazanır. Böyle bir felaket mutlaka önlenmelidir.
On üç: Türk Kürt herkesi cezb edecek, heyecanlandıracak, marş mı olur, başka bir neşide ve müzik parçası mı olur, böyle bir şey bulunmalı ve kullanılmalıdır. (İkinci Dünya Savaşı’ndaki, Almanların Lili Marlene’i gibi…)  Alman işgalindeki Belgrad radyosu her gün Lili Marlene şarkısını okumaya başlayınca, düşman İngiliz ve Amerikan askerleri bile heyecanla dinliyordu. Lütfen internetten bu şarkıyla ilgili bilgi edininiz. Söylemesi kolay, bulması, hayata geçirilmesi çok zor bir tekliftir bu. Parayla güfte yazanların, beste yapanların işi değildir. Uyduruk kıytırık besteler güfteler Lili Marlene gibi olamaz. Bir edebiyat ve bir de müzik dehasının bu konuda işbirliği yapması gerekir. Aksi takdirde günümüz Lili Marlene’inin yerine bir ucube çıkar…)

PAYLAŞ